Dokumenty / Szkolnictwo wyższe

Dokumenty ogólne

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku angielskim
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku polskim
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2020) [EN]
  • Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS (wyd. 2015) [PDF]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2020 – Program Erasmus+ (data publikacji 05.11.2019) [PL][EN] 
  • Dodatkowy konkurs wniosków w roku 2020 – Partnerstwa strategiczne (KA203) dotyczące prowadzenia kształcenia cyfrowego/online – zasady konkursu [PDF]
  • Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]
  • Zalecany wzór pełnomocnictwa [DOC]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]
  • Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
  • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]
  • „Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
  • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
  • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
  • „Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • „Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Kalkulator odległości – służy do określenia kosztów podróży [przejdź do strony]

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]

  Mobilność z krajami programu

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2020 dla uczelni (rok akademicki 2020/2021)

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
    • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Instrukcje do raportu końcowego – zostaną udostępnione w terminie późniejszym
  • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2020 dla konsorcjum (rok akademicki 2020/2021)

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdego konsorcjum
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone koordynatorowi konsorcjum [DOC]
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
    • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Instrukcje do raportu końcowego – zostaną udostępnione w terminie późniejszym
  • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Załącznik VII: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym

  Mobilność z krajami partnerskimi

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107-2020 dla uczelni (rok akademicki 2020/2021)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]  [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL] [EN]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia i praktyka [PL[EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki wraz ze wskazówkami [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Raport postępu – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Instrukcje do raportu końcowego – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]

  Mobilność z krajami programu

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2019 dla uczelni (rok akademicki 2019/2020)

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu
  • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Instrukcje do raportu końcowego – zostaną udostępnione w terminie późniejszym
  • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2019 dla konsorcjum (rok akademicki 2019/2020)

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdego konsorcjum
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone koordynatorowi konsorcjum [DOC]
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Instrukcje do raportu końcowego – zostaną udostępnione w terminie późniejszym
  • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Załącznik VII: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym

  Mobilność z krajami partnerskimi

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107-2019 dla uczelni (rok akademicki 2019/2020)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]  [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL] [EN]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia i praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki wraz ze wskazówkami [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Raport postępu – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Instrukcje do raportu końcowego – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

  Mobilność z krajami programu

  • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [DOC]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [EN]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [DOC]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [DOC]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2018 dla uczelni (rok akademicki 2018/2019)

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej[PL]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [DOC]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu – upłynął termin
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
  • Raport końcowy
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2018 dla konsorcjum (rok akademicki 2018/2019)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [DOC]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu – upłynął termin
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
  • Raport końcowy
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych

  Mobilność z krajami partnerskimi

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107-2018 dla uczelni (rok akademicki 2018/2019)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni [EN]
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [EN] [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL] [EN]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia i praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] [PDF]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
    • Porozumienie o programie praktyki wraz ze wskazówkami [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Raport postępu – upłynął termin
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
  • Raport końcowy
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Mobilność z krajami programu

  • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2017 r. dla uczelni (rok akademicki 2017/2018)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
   • Komunikat NA w sprawie korekty Załącznika III [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu – termin złożenia upłynął 15.12.2017 r.
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
  • Raport końcowy- https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – dokument jest już nieaktywny

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2017 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2017/2018)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
   • Komunikat NA w sprawie korekty Załącznika III [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu – termin złożenia upłynął 15.12.2017 r.
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
  • Raport końcowy- https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – dokument jest już nieaktywny

  Mobilność z krajami partnerskimi

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2017 r. dla uczelni (rok akademicki 2017/18)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni [EN]
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [EN][PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL] [EN]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Raport postępu – https://online.frse.org.pl/
  • Dodatkowy wniosek o płatność – https://online.frse.org.pl/
  • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
  • Raport końcowy- https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – dokument jest już nieaktywny
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Mobilność z krajami programu

  • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2016 r. dla uczelni (rok akademicki 2016/2017)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Drugi raport postępu 
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
  • Raport końcowy

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2016 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2016/2017)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Raport postępu
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
  • Raport końcowy

  Mobilność z krajami partnerskimi

  • Wysokość stawek – mobilność z krajami partnerskimi [PDF]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią kraju programu oraz uczelnią kraju partnerskiego [link]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2016 r.

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Raport postępu
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
  • Raport końcowy

   

  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Mobilność z krajami programu

  • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
  • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o mobilność z krajami programu w roku 2015/16 [PDF]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2015 r. dla uczelni (rok akademicki 2015/2016)

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
  • Drugi raport postępu
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Raport końcowy
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2015 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2015/2016)

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Załącznik V: Wzór pełnomocnictwa
  • Załącznik VI: Lista pozostałych beneficjentów – lista indywidualna dla konsorcjum
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
  • Drugi raport postępu – termin złożenia: 27.06.2016
  • Raport końcowy  termin złożenia: 29.11.2016
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

  Mobilność z krajami partnerskimi

  • Zasady finansowania i stawki – mobilność z krajami partnerskimi [PDF]
  • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o mobilność z krajami partnerskimi w roku 2015/16 [PDF]
  • Kraje partnerskie – koperty budzetowe [PDF]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią kraju programu oraz uczelnią kraju partnerskiego [link]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2015 r.

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
  • Raport końcowy  termin złożenia: umowy kończące się 31.05.2017 – 30.07.2017; umowy kończące się 31.07.2017 – 29.09.2017 r.
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

   

  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Wskazówki dla wnioskujących instytucji i zasady alokacji środków w roku 2014/15 [PDF]
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Erasmus+ Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2014/2015

  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r [PDF]
  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 28.08 do 23.09.2014 r. [PDF]
  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące do 27.08.2014 r. [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na studia studentem [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na praktykę studentem [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym pracownikiem [PL] [EN]
   • Indywidualny program nauczania [EN]
   • Indywidualny program szkolenia [EN]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2014/15 [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami – mobilność pracowników [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]
  • Drugi raport postępu

   • Instrukcje do drugiego raportu postępu [PDF]
  • Dodatkowy raport postępu stanowiący wniosek o płatność [ZIP]
  • Raport końcowy [przejdź]
   • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

  Erasmus+ Umowa finansowa dla konsorcjum uczelni, rok akademicki 2014/2015

  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r. [PDF]
  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące do 23.09.2014 r. [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV:
  • Załącznik V: Wzór pełnomocnictwa [PL]
  • Załącznik VI: partnerzy projektu – lista indywidualna dla konsorcjum
  • Raport końcowy [przejdź]
   • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

Zagraniczna mobilność studentów PO WER

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • Informacje i dokumenty dotyczące naboru wniosków w KONKURSIE 2020 do projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” finansowanego ze środków PO WER  oraz dokumenty dotyczące umowy finansowej na 2020 rok dostępne są na stronie projektu https://power.frse.org.pl/

   

 • Nabór wniosków w roku 2019 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • Warunki naboru wniosków w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – Konkurs 2019 [PDF]
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek na rok 2019 – termin złożenia upływa 31 marca 2019 (dostępny w systemie dokumentów on-line FRSE)

  PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa 2019

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL]
   • Oświadczenie uczestnika projektu [PL]
  • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PL]
  • Załącznik VII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagalny przez FRSE [PL] [PL]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku – umowa 2019 [PL]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych umowa 2019 [PL]
  • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2019/2020 [PL]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2019/2020 [PL]
  • Wniosek o zmianę w umowie [PL]
 • Nabór wniosków w roku 2018 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • Warunki naboru wniosków w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – wskazówki dla instytucji wnioskujących w 2018 [PDF]
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek na rok 2018 – termin złożenia upływa 1 marca 2018 (dostępny w systemie dokumentów on-line FRSE)

  PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa 2018, (rok akademicki 2018/2019)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej  [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
   • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]
  • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [DOC]
  • Załącznik VII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagalny przez FRSE [DOC]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2018/2019 (umowa 2018) [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2018/2019 (umowa 2018) [PDF]
  • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2018/2019 [XLS]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2018/2019 [XLS]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Nabór wniosków w roku 2017 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • Warunki naboru wniosków w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – wskazówki dla instytucji wnioskujących [PDF]
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek na rok 2017 – termin złożenia upływa 8 marca 2017 r.

  PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2017/2018

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
   • Oświadczenie uczestnika projektu
  • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PDF]
  • Załącznik VII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych –minimalny zakres wymagalny przez FRSE [DOC]
  • Załącznik VIII: Umowa powierzenia przetwarzania i ochrony danych osobowych uczestników projektu POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2017/2018 [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2017/2018 [PDF]
  • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2017/2018 [XLS]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2017/2018 [XLS]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

   

 • Nabór wniosków na rok akademicki 2016/2017 w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • Nabór wniosków na rok 2016/17 – wskazówki dla instytucji wnioskujących
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017 [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017 [PDF]
  • Wniosek na rok akademicki 2016/2017 – termin złożenia upływa 25 marca 2016

  PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2016/2017

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
   • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]
  • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017 [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017 [PDF]
  • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2016/2017 [XLS]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2016/2017 [XLS]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

   

 • Nabór wniosków na rok akademicki 2015/2016 w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • Nabór wniosków na rok 2015/16 – wskazówki dla instytucji wnioskujących [PDF]
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]

  PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2015/2016

  • Warunki ogólne – wprowadzenie dla beneficjentów POWER [PDF]
  • Załącznik III – zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
   • Oświadczenie uczestnika projektu
  • Załącznik V – Zakres danych o uczestnikach mobilności, jakie Beneficjent będzie zobowiązany przekazać FRSE [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/2016 [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów z prawem do dodatku socjalnego. Rok akademicki 2015/2016 [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2015/2016 [XLS]
  • Karty rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta [XLS]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Raport postępu – termin złożenia upływa 30.10.2015
   • Załącznik do raportu postępu: Szczegółowy wykaz mobilności [XLS]
  • Dodatkowy raport postępu [DOC]
   • Załącznik do dodatkowego raportu postępu: Szczegółowy wykaz mobilności [XLS]

   

 • Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2014/2015

  • Dodatkowy raport postępu stanowiący wniosek o płatność [DOC]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 09.10.2014 r. [PDF]
  • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na studia studentem [DOC]
  • Załącznik V: Zakres danych o uczestnikach mobilności, jakie Beneficjent będzie zobowiązany przekazać FRSE, z wykorzystaniem systemu OnLine FRSE oraz Mobility Tool+. Beneficjent będzie zobowiązany do wpisania tych danych, które nie są uwzględnione w systemie Mobility Tool+. [PDF]
  • Załącznik VI: Oświadczenie Beneficjenta Umowy odnośnie zapobiegania dyskryminacji i równego traktowania uczestników [PDF] [DOC]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2014/15 [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]

   

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • Umowa finansowa

  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – wzór, wersja w jęz. angielskim [EN]
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF – PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]  [PDF-EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] [PDF – wersja EN]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (Mandates) [EN]
  • Dodatek do umowy dotyczący działań online/zdalnych (w związku z COVID) [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz (wraz z plikiem budżetowym) – dostępny w systemie Online FRSE
  Webinarium przypominające zasady realizacji i finansowania projektów - konkursy 2020 (21 października 2021 r.)

  Prezentacje:

  Aspekty jakościowe i formalne realizacji projektu – PDF

  Zarządzanie finansami w ramach projektu (rok 2020) – PDF

  Spotkanie wprowadzające do realizacji Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego - rok 2020 (II konkurs) – 9-10.03.2021 r.

  Prezentacje:

  Zasady realizacji projektów wynikające z umowy między Narodową Agencją z Beneficjentami – PDF

  Zasady finansowania i rozliczania projektów – PDF

  Prezentacje realizatorów projektów:

  Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – PDF

  GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu) – PDF

  Systemy informatyczne wspierające obsługę projektów:

  Mobility Tool+ – PDF

  FRSE Online; Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ – PDF

  Spotkanie wprowadzające do realizacji Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego - rok 2020

  Prezentacje:

  Granty interwencyjne w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – NAWA – PDF

  Zasady realizacji projektów wynikające z umowy między Narodową Agencją z Beneficjentami – PDF

  Zasady finansowania i rozliczania projektów – PDF

  Prezentacje realizatorów projektów:

  Higher-ed Programmes for Careers in Games Design & Development, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – PDF

  Open innovative resources for filmmaking education and training, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi – PDF

  Systemy informatyczne wspierające obsługę projektów:

  Mobility Tool+ – PDF

  FRSE Online; Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ – PDF

  Nagrania:

  Sesja I:  Zasady realizacji projektów typu Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ (wraz z prezentacją na temat grantów interwencyjnych NAWA)

  Sesja II – Realizacja projektu w praktyce – Prezentacje realizatorów projektów

  Sesja III – Systemy informatyczne wspierające obsługę projektów: Mobility Tool+, FRSE Online; Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+

 • Umowa finansowa

  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – wzór, wersja w jęz. angielskim [EN]
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]  [PDF-EN]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]  [PDF-EN]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]  [PDF-EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie (wersja w j. angielskim do wglądu) [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (Mandates) [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz (wraz z plikiem budżetowym) – dostępny w systemie Online FRSE
  Webinarium przypominające zasady realizacji projektów

  Prezentacje:

  Zasady realizacji projektu wynikające z umowy PDF

  Zasady finansowe PDF

  Nagrania:

  Część I: Zasady realizacji projektu wynikające z umowy

  Część II: Zasady finansowe

 • Umowa finansowa

  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] [EN]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie (wersja w j. angielskim do wglądu) [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (Mandates) [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz (wraz z plikiem budżetowym) – dostępny w systemie Online FRSE
 • Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]

   

 • Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] [EN – wersja w j. angielskim do wglądu]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]
  • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o projekt „Partnerstwo strategiczne w na rzecz szkolnictwa wyższego” [PDF]

  Umowa finansowa, rok 2015

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik I Opis projektu [PL]
  • Załącznik II Szacunkowy budżet projektu [PL]
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy
  • Załącznik V Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI Wykaz beneficjentów
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]

   

 • Umowa finansowa, rok 2014

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik I Opis projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu) | Wersja dla projektów dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik II Szacunkowy budżet projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy
  • Załącznik V Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI Wykaz beneficjentów
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]