Terminy składania wniosków

Terminy naboru wniosków Programu Erasmus+ w 2021 roku.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 11 maja, godz. 12.00
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych – 11 maja, godz. 12.00
 • Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych – 19 października, godz. 12.00
 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 11 maja, godz. 12.00
 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 5 października, godz. 12.00

Akcja 2

 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 12.00
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 17.00
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży  – 20 maja, godz. 12.00
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży – 3 listopada, godz. 12.00
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00
 • Centra doskonałości zawodowej – 7 września, godz. 17.00
 • Akademie nauczycielskie Erasmus – 7 września, godz. 17.00
 • Działanie Erasmus Mundus – 26 maja, godz. 17.00
 • Sojusze na rzecz innowacji – 7 września, godz. 17.00
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 lipca, godz. 17.00
 • Niekomercyjne imprezy sportowe – 20 maja, godz. 17.00

Akcja 3

 • Europejska młodzież razem – 24 czerwca, godz. 17.00
 • Działania i sieci „Jean Monnet” – 2 czerwca, godz. 17.00

Archiwum

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Uwaga! W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektorów programu Erasmus+ z przyczyn technicznych prosimy o wysłanie -w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków -wiadomości e-mail na adres eforms@erasmusplus.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.