Młodzież
Dzięki akcjom wspieranym w ramach programu Erasmus+ w sektorze Młodzież, osoby młode i pracujące z młodzieżą zyskują wiele możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Dla kogo?

O dofinansowanie projektów w sektorze Młodzież mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, grupy nieformalne młodzieży oraz organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym działające na rzecz młodzieży lub osób pracujących z młodzieżą, wykorzystujące pozaformalne metody edukacji.

O dofinansowanie projektów w sektorze Młodzież mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, grupy nieformalne młodzieży oraz organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym działające na rzecz młodzieży lub osób pracujących z młodzieżą, wykorzystujące pozaformalne metody edukacji. Istnieje możliwość realizowania działań w ramach trzech akcji posiadających odrębne cele i zasady. Akcja 1: mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, Akcja 2: partnerstwa strategiczne oraz Akcja 3: Usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży. Do udziału w projektach uprawnione są osoby młode (13-30 lat) oraz osoby pracujące z młodzieżą (bez ograniczeń wiekowych).