Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk

Wsparcie w reformowaniu polityk

Akcja ta ma ułatwiać dialog i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży (np. w obszarze sportu, edukacji i kultury).

Projekty mogą trwać od 3 do 24 miesięcy.

Działania wspierane w ramach tej akcji:

  • spotkania
  • debaty
  • seminaria i konsultacje
  • warsztaty podejmujące temat polityki i działań realizowanych przez instytucje publiczne Unii Euro­pejskiej wobec młodzieży

Akcja wspiera działania rozwijające dialog usystematyzowany i współpracę między młodzieżą a osobami odpo­wiedzialnymi za tworzenie polityki dotyczącej młodzieży. Co ważne, mogą to być projekty krajowe (bez konieczności angażowania grupy z innego kraju) lub międzynarodowe (wystarczy jeden zagraniczny partner).

Kto może uczestniczyć w projekcie?

W akcji 3 może uczestniczyć grupa co najmniej 30 osób w wieku 13-30 lat. Dodatkowym atutem jest za­proszenie do współpracy instytucji lub osób odpowiedzialnych za politykę dotyczącą młodzieży (np. na poziomie lokalnym). Podstawą działań tego sektora jest edukacja pozaformalna, czyli to, czego uczy się młody człowiek w czasie wolnym od obowiązkowej nauki.