Promocja

Działania promocyjne / oznakowanie projektów

Oprócz wymogów, które mają służyć upowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów projektów, każdy projekt, na który przyznano dofinansowanie, musi obejmować pewne minimalne działania promocyjne.

We wszystkich przekazach informacyjnych lub publikacjach, niezależnie od formy i środka, włącznie z Internetem, lub w trakcie działań, beneficjenci muszą wyraźnie zaznaczyć, że otrzymali wsparcie Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.

Beneficjenci mają obowiązek używania flagi Unii Europejskiej i nazwy „Unia Europejska” w pełnym brzmieniu na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Preferowana treść informacji o finansowaniu ze środków programu Erasmus+ brzmi: „Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” i powinna być umieszczona obok flagi UE.

Aby ułatwić zrozumienie zasad oznakowania projektów przygotowaliśmy dwa dokumenty, które pomogą Wam w prawidłowy sposób oznakowywać projekty dofinansowane w ramach programu Erasmus+.

Pomoce

Zasady stosowania logo Programu Erasmus + [PDF]

Księga znaku Programu Erasmus + (j. angielski, wersja pełna) + [PDF]

Logotypy

Logotyp Programu Erasmus+ (różne formaty) [ZIP]

Logotyp dla projektów dofinansowanych przez Erasmus+ (wersja z napisami) [PRZEJDŹ]

Motyw graficzny Programu Erasmus+ (różne formaty, różne poziomy krycia) [PDF]

Dokumenty Komisyjne

Erasmus+: Visual identity and logos [PRZEJDŹ]