Jean Monnet

Celem działań „Jean Monnet” jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE.

Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji europejskiej w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Dziedzina ta obejmuje również kwestie: aktywnego obywatelstwa, roli UE w zglobalizowanym świecie, zwiększania wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz wsparcia dla dialogu między ludźmi i kulturami.

Główne obszary tematyczne Jean Monnet dotyczą wymiaru UE m.in. w ramach studiów regionalnych (porównawczych – europejskich), strategii komunikacji i informacji, ekonomii, historii, dialogu międzykulturowego, stosunków międzynarodowych i dyplomacji, prawa, polityki i administracji, studiów interdyscyplinarnych. Inne obszary tematyczne (takie jak socjologia, filozofia, religia, geografia, literatura, sztuka, nauki ścisłe, itd.) mogą również stanowić jeden z obszarów tematycznych Jean Monnet, jeżeli obejmują elementy nauczania, badań lub refleksji na temat UE oraz przyczyniają się do dodania europejskiego wymiaru do programów nauczania.

Program wspiera następujące akcje:

Nauczanie i badania:

  • Moduły „Jean Monnet”;
  • Katedry „Jean Monnet”;
  • Centra doskonałości „Jean Monnet”.

Wsparcie dla stowarzyszeń z obszaru szkolnictwa wyższego:

  • Wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń specjalizujących się w nauczaniu o Unii Europejskiej i integracji europejskiej.

Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki (debata orientacyjna ze światem akademickim)

  • Sieci „Jean Monnet”;
  • Projekty „Jean Monnet”.

Projekty Jean Monnet

Aktualne terminy składania wniosków znajdują się na:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en