Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Jest to współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk poprzez budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą, szkolnictwem wyższym oraz budowaniu sojuszy na rzecz wiedzy czy sojuszy umiejętności sektorowych.

Typy projektów realizowanych w akcji 2.

  • Budowania potencjału, w ramach których wspiera się współpracę z krajami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego i w dziedzinie młodzieży. Projekty z zakresu budowania potencjału mają na celu wspieranie procesów modernizacji i umiędzynarodowienia organizacji/instytucji i systemów. Niektóre typy projektów z zakresu budowania potencjału wspierają działania dotyczące mobilności w zakresie, w jakim przyczyniają się one do realizacji celów projektu.
  • Sojusze na rzecz wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami, które mają na celu propagowanie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności, zatrudnialności, wymiany wiedzy lub nauczania i uczenia się multidyscyplinarnego.
  • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, w ramach których wspiera się opracowywanie i prowadzenie wspólnych programów szkolenia zawodowego, programów oraz metod nauczania i szkolenia z wykorzystaniem danych wskazujących trendy w określonym sektorze gospodarki oraz umiejętności niezbędnych w celu wykonywania pracy w jednej lub kilku dziedzinach zawodowych.

Projekty centralne wspierane w ramach akcji 2.

Dodatkowe informacje

Więcej szczegółowych informacji na stronie EACEA.

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące konkretnych projektów można uzyskać e-mailowo pisząc na adres odpowiednio dla: