Wydawnictwo FRSE

Wydawnictwo FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Co roku powstaje kilkadziesiąt nowych publikacji opatrzonych logotypem FRSE. Ich celem jest przede wszystkim informowanie o możliwościach, jakie daje program Erasmus+, oraz inspirowanie do działania obecnych i potencjalnych beneficjentów, a także wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą edukacją

CO WYDAJEMY?

Oferta Wydawnictwa FRSE jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje m.in. monografie (wydawane we współpracy z najlepszymi specjalistami w ramach Serii Naukowej), publikacje tematyczne poświęcone dobrym praktykom edukacyjnym, a także poradniki, przewodniki i innego rodzaju materiały szkoleniowe, ułatwiające beneficjentom realizację projektów w ramach Erasmus+. Ważnym źródłem informacji dla szerszej grupy odbiorców są raporty, podsumowujące realizację programu Erasmus+ w danym roku, a także publikacje prezentujące zwycięskie projekty w konkursach EDUinspiracje, EDUinspirator, European Language Label oraz eTwinning.

Wydawnictwo FRSE jest wydawcą dwóch kwartalników: czasopisma „Języki Obce w Szkole” (dla nauczycieli języków obcych i naukowców zajmujących się glottodydaktyką) oraz magazynu „Europa dla Aktywnych”, w którym prezentowane są m.in. najlepsze projekty realizowane w ramach programów FRSE.

JAK ZDOBYĆ NASZE PUBLIKACJE?

Wszystkie publikacje FRSE są bezpłatne. Wersje elektroniczne można pobrać ze strony internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (zakładka Czytelnia – czytelnia.frse.org.pl ). Drukowane egzemplarze są dostępne na stoiskach Wydawnictwa, podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.

Kontakt

Biuro Wydawnictwa

email: czytelnia@frse.org.pl