Edukacja Dorosłych
Dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych organizacje mogą wymieniać się doświadczeniami, rozwijać ofertę edukacyjną dla osób dorosłych, poprawiać kompetencje swojej kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami.

Ważna informacja dla wnioskodawców w akcji 1 w roku 2021 w ramach nowego programu Erasmus+ 2021-2027.

Profil dorosłych osób uczących się uprawnionych do korzystania z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych w Kluczowej Akcji 1 sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ 2021

Dokument do pobrania [PDF]

Dla kogo?

Dla organizacji i instytucji prowadzących działania na rzecz rozwoju osób dorosłych w obszarze niezawodowym, zajmujących się edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną.

O dofinansowanie mogą ubiegać się np. szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, ludowe i otwarte, a także instytucje kultury i organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, władze lokalne. Z udziału w projektach może korzystać kadra tych organizacji (Akcja 1 i Akcja 2) oraz dorosłe osoby uczestniczące w działaniach edukacyjnych(Akcja 2). Specjaliści w obszarze uczenia się dorosłych mogą również korzystać z platformy EPALE, która jest wielojęzyczną społecznością opartą na otwartym członkostwie