Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+

Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ (Erasmus+ Project Results Platform)  służy upowszechnianiu i wykorzystaniu rezultatów projektów finansowanych ze środków programu Erasmus+. Jej celem jest rozprzestrzenianie na szeroką skalę informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk. Dzięki Platformie wzrośnie wiedza o projektach i ich rezultatach, maksymalizując potencjał finansowanych działań, co z kolei pozwoli na wykorzystanie wypracowanych rezultatów również po zakończeniu realizacji projektów.

Erasmus+ Project Results Platform  to kompleksowy przegląd wszystkich projektów realizowanych w ramach programu – oznacza to, że na platformie znajdzie się każdy projekt, który otrzyma dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Użytkownicy Platformy i ich obowiązki

Rezultaty projektu muszą być obowiązkowo zamieszczone przez beneficjentów akcji 2. w każdym sektorze Programu Erasmus+. Dla tych beneficjentów jest to warunkiem rozliczenia projektu.

Beneficjenci realizujący projekty w ramach akcji 1. i akcji 3. nie mają takiego obowiązku, ale mogą publikować rezultaty swoich projektów na Platformie Upowszechniania. Dzięki temu zapewniają im swoim projektom większą widoczność i mogą skuteczniej je promować.

Obowiązki publikacji rezultatów względem Akcji

Akcja 1. Mobilność edukacyjnaAkcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktykAkcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk
Możliwość publikacji rezultatów projektu na PlatformieObowiązkowa publikacja rezultatów na PlatformieMożliwość publikacji rezultatów projektu na Platformie

Platforma w praktyce

Procedura obsługi Erasmus+ Project Results Platform przez cały okres realizacji projektu składa się z szeregu zadań. Poszczególne zadania będą realizowane przez beneficjenta, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz przez Komisję Europejską.

Krok po kroku