Europejska Nagroda w Dziedzinie Innowacyjnego Nauczania

Europejska Nagroda w Dziedzinie Innowacyjnego Nauczania (European Innovative Teaching Award) to wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Została ustanowiona Komunikatem w sprawie Europejskiego Obszaru Edukacji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, działająca jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+, jest organizatorem polskiej edycji konkursu, która służy wyłonieniu polskich zwycięzców Nagrody.

Cele Nagrody

Europejska Nagroda w Dziedzinie Innowacyjnego Nauczania jest skierowana do środowiska nauczycielskiego i szkół. Służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu.

Nagrody przyznawane są szczególnie wyróżniającym się projektom Erasmus+ realizowanym w obszarach edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkoleń zawodowych w czterech kategoriach:

  • edukacja wczesnoszkolna;
  • szkoły podstawowe;
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • szkoły branżowe i techniczne.

Temat przewodni edycji 2021

W 2021 tematem przewodnim Nagrody jest nauczanie na odległość/mieszane/hybrydowe. Przyjęcie tego tematu przewodniego pozwoli wybrać i nagrodzić nauczycieli oraz szkoły, pokazujące, w jaki sposób wykorzystanie praktyk nauczania i uczenia się na odległość oraz odpowiednich narzędzi cyfrowych, przyczynia się do efektywnej i włączającej edukacji. Ten priorytet tematyczny jest szczególnie istotny w kontekście COVID-19 i powiązany z planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

Jak wziąć udział?

Udział w Konkursie nie wymaga samodzielnego zgłoszenia. Uczestnicy zostaną wyłonieni z puli najlepiej ocenionych projektów Erasmus+ perspektywy 2014-2020 w akcjach KA1 oraz KA2 (jedynie te partnerstwa strategiczne, w których koordynatorem jest strona polska), spośród projektów oznaczonych na etapie raportu końcowego jako „dobra praktyka”. Kwalifikacji do udziału w Konkursie dokona Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w kwietniu 2021 roku.

Wyłonienie zwycięzców i uhonorowanie laureatów

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na drugą połowę 2021 r. Wyboru projektów dokona Narodowa Agencja Programu Erasmus+, kierując się wytycznymi Komisji Europejskiej, które zostały przedstawione w Regulaminie konkursu. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Programu Erasmus+, FRSE oraz  na innych stronach zarządzanych przez Organizatora. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej Gali rozdania nagród, zorganizowanej przez Komisję Europejską lub w inny uzgodniony sposób.