COVID-19

Pytania i odpowiedzi (Q&A)dotyczące działań podejmowanych w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności podczas pandemii COVID‐19

Pojawienie się pandemii COVID‐19 wpływa negatywnie zarówno na bieżące, jak i na planowane działania w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Głównym celem Komisji Europejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony uczestnikom programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, przy pełnym poszanowaniu wszystkich ograniczeń wprowadzonych przez poszczególne kraje. Komisja Europejska udziela pomocy beneficjentom, studentom, uczniom, wolontariuszom i innym uczestnikom programów w celu wsparcia ich w poradzeniu sobie z zaistniałą sytuacją.

Komisja Europejska będzie kontynuować swoje działania, odpowiednio dostosowując je do zmieniającej się sytuacji, objaśniając i upraszczając zasady oraz procedury, tam gdzie jest to niezbędne, we współpracy z Narodowymi Agencjami programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Przykładowe pytania:

  • Do kogo mogę się zwrócić z pytaniami dotyczącymi skutków pandemii COVID‐19 dla działań w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności?
  • Byłem/łam za granicą w ramach programu Erasmus+, ale moje zajęcia zostały odwołane, bo instytucja przyjmująca została zamknięta. Zdecydowałem/łam, że zostaję w kraju goszczącym. Czy mogę zatrzymać dofinansowanie?
  • Czy mogę przesunąć planowaną mobilność (wyjazd) w ramach programu Erasmus+/Europejskiego Korpusu Solidarności na później?
  • Wielu studentów Erasmusa+ obawia się, że okres studiów za granicą nie zostanie uznany. Jakiej pomocy można im udzielić, aby poradzili sobie z tą sytuacją?
  • Z powodu trudności spowodowanych pandemią COVID‐19 musieliśmy ponieść pewne wyjątkowe koszty związane z uczestnikiem z niepełnosprawnością, który potrzebował pomocy przez dłuższy okres. Czy są to koszty uprawnione?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF

Pytania i odpowiedzi (Q&A) dotyczące działań podejmowanych w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności podczas pandemii COVID‐19