Dokumenty programu Erasmus+

Zaproszenie do składania wniosków

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku angielskim [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku polskim [PDF]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2020) [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2020 – Program Erasmus+ ) [PL] [EN]
 • Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku polskim [PDF]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2019) [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019 – Program Erasmus+ (data publikacji 26.10.2018) [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Sprostowanie do Przewodnika po programie Erasmus+ z dn. 15.12.2015 r. [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL][EN]
  • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN] (dotyczy konkursu wniosków 2014)
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
  • Zmiany z dn. 4.02.2015 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]

Umowy

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • Dokumentacja umów z Beneficjentami na rok 2020 znajduje się na stronach poszczególnych sektorów w zakładkach „Dokumenty”.

 • Dokumentacja umów z Beneficjentami na rok 2019 znajduje się na stronach poszczególnych sektorów w zakładkach „Dokumenty”.

  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu multi-beneficiary [PDF]

  Wszystkie dokumenty związane z umowami finansowymi dla poszczególnych sektorów znajdują się na podstronie dokumentów danego sektora (wybór sektora w menu po prawej stronie).

  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu multi-beneficiary [PDF]

  Wszystkie dokumenty związane z umowami finansowymi dla poszczególnych sektorów znajdują się na podstronie dokumentów danego sektora (wybór sektora w menu po prawej stronie).

  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu multi-beneficiary [PDF]

  Wszystkie dokumenty związane z umowami finansowymi dla poszczególnych sektorów znajdują się na podstronie dokumentów danego sektora (wybór sektora w menu po prawej stronie).

  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu multi-beneficiary [PDF]

  Wszystkie dokumenty związane z umowami finansowymi dla poszczególnych sektorów znajdują się na podstronie dokumentów danego sektora (wybór sektora w menu po prawej stronie).

 • Warunki ogólne umowy finansowej oraz wszystkie pozostałe dokumenty związane z umowami finansowymi dla konkursu wniosków 2014 dla poszczególnych sektorów znajdują się na podstronie dokumentów danego sektora (wybór sektora w menu po prawej stronie).

Stawki w programie Erasmus+

 • 2020
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • komunikatu dot. wysokości stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych rok 2020. [PDF]
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]

Wyniki konkursu wniosków o Akredytację

 • 2020
 • Edukacja dorosłych

  Akcja 1 – Akredytacja – termin  29 października 2020 [PDF]

  Edukacja szkolna

  Akcja 1.  – Mobilność uczniów i kadry – termin  29 października 2020 [PDF]

  Kształcenie i szkolenia zawodowe

  Akcja 1.  – Mobilność uczniów i kadry – termin  29 października 2020 [PDF]

  Młodzież

  Akcja 1 – Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – nabór ciągły wniosków do 31 grudnia 2020 [PDF]

Wyniki konkursu wniosków

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Komunikat NA Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ [PDF]

  Młodzież

  Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 11 lutego 2020r. [PDF]

  • Mobilność edukacyjna KA105 Wymiany młodzieży (WM) [PDF]
  • Mobilność edukacyjna KA105 Mobilność osób pracujących z młodzieżą (STS) [PDF]
  • Projekty wielodziałaniowe KA105 (MIX) [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 11 lutego 2020r [PDF]

  • Partnerstwo strategiczne KA205 na rzecz innowacji [PDF]
  • Partnerstwa strategiczne KA205 na rzecz wymiany dobrych praktyk [PDF]

  Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk. Projekty dialogu młodzieży – termin 11 lutego 2020r [PDF]

  Młodzież

  Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 7 maja 2020r. [PDF]

  • Mobilność edukacyjna KA105 Wymiany młodzieży (WM) [PDF]
  • Mobilność edukacyjna KA105 Mobilność osób pracujących z młodzieżą (STS) [PDF]
  • Projekty wielodziałaniowe KA105 (MIX) [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 7 maja 2020r. [PDF]

  • Partnerstwo strategiczne KA205 na rzecz innowacji [PDF]
  • Partnerstwa strategiczne KA205 na rzecz wymiany dobrych praktyk [PDF]

  Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej – termin 7 maja 2020r. [PDF]

  Młodzież

  Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 1 października 2020r. [PDF]

  • Mobilność edukacyjna KA105 Wymiany młodzieży (WM) [PDF]
  • Mobilność edukacyjna KA105 Mobilność osób pracujących z młodzieżą (STS) [PDF]
  • Projekty wielodziałaniowe KA105 (MIX) [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 1 października 2020r. [PDF]  korekta [PDF]

  • Partnerstwo strategiczne KA205 na rzecz innowacji [PDF]
  • Partnerstwa strategiczne KA205 na rzecz wymiany dobrych praktyk [PDF] korekta [PDF]

  Akcja 2 – Partnerstwa Strategiczne na rzecz kreatywności. Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk.  (termin składania wniosków: 29 października 2020 r.) [PDF]

  Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej – termin 1 października 2020r. [PDF]

  Edukacja dorosłych

  Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych – termin 11 lutego 2020 r. [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 23 kwietnia 2020 r. [PDF]

  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – komunikat dot. akceptacji z rezerwy [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – wyniki konkursu po zakończowej walidacji [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne, dodatkowy konkurs KA227 – termin 29 października 2020 r. [PDF]

  Edukacja szkolna

  Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej termin 11 lutego 2020 r. [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 23 kwietnia 2020 r.

  • Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (KA201) –  [PDF]
  • Projekty Współpracy Szkół (KA229) – polscy koordynatorzy – [PDF]
  • Komunikat uzupełniający – koordynatorzy i partnerzy w projektach KA229 – [PDF]
  • Komunikat uzupełniający – koordynatorzy i partnerzy w projektach KA229 z listy rezerwowej [PDF]

  Akcja 2 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (KA226) w sektorze Edukacja szkolna (termin składania wniosków: 29.10.2020 r.) [PDF]

  Akcja 2 – Partnerstwa na rzecz kreatywności (KA227) w sektorze Edukacja szkolna (termin składania wniosków: 29.10.2020 r.) [PDF]

   Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

  Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry termin składania wniosków: 11 lutego 2020 r. [PDF]; [PDF] – wersja 26.08.2020

  Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne  – termin składania wniosków: 23 kwietnia 2020 [PDF]

  Akcja 2 – Partnerstwa Strategiczne  – termin składania wniosków: 23 kwietnia 2020. (akceptacji wniosków z rezerwy) [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe KA226-VET (termin składania wniosków: do 29 października 2020) [PDF]

  Szkolnictwo Wyższe

  Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych – termin 11 lutego 2020 r.:

  • Mobilność między krajami programu  [PDF]
  • Mobilność między krajami programu i krajami partnerskimi [PDF]

  – Informacja o wynikach oceny wniosków KA107-2020 [PDF]

  – Information about the KA107-2020 selection results [PDF]

  Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego – termin składania wniosków: 24 marca 2020 r., przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. [PDF]

  Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 29 października 2020 r.) [PDF]

  • Komunikat NA Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ [PDF]

  Młodzież

  Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 12 lutego 2019r. [PDF]

  • Mobilność edukacyjna KA105 Wymiany młodzieży (WM) [PDF]
  • Mobilność edukacyjna KA105 Mobilność osób pracujących z młodzieżą (STS) [PDF]
  • Projekty wielodziałaniowe KA105 (MIX) [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 12 lutego 2019r [PDF]

  • Partnerstwo strategiczne KA205 na rzecz innowacji [PDF]
  • Partnerstwa strategiczne KA205 na rzecz wymiany dobrych praktyk [PDF]

  Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej – termin 12 lutego 2019r [PDF]

  Młodzież

  Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 30 kwietnia 2019r. [PDF]

  • Mobilność edukacyjna KA105 Wymiany młodzieży (WM) [PDF]
  • Mobilność edukacyjna KA105 Mobilność osób pracujących z młodzieżą (STS) [PDF]
  • Projekty wielodziałaniowe KA105 (MIX) [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 30 kwietnia 2019r. [PDF]

  • Partnerstwo strategiczne KA205 na rzecz innowacji [PDF]
  • Partnerstwa strategiczne KA205 na rzecz wymiany dobrych praktyk [PDF]

  Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej – termin 30 kwietnia 2019r. [PDF]

  Młodzież

  Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 8 października 2019r. [PDF]

  • Mobilność edukacyjna KA105 Wymiany młodzieży (WM) [PDF]
  • Mobilność edukacyjna KA105 Mobilność osób pracujących z młodzieżą (STS) [PDF]
  • Projekty wielodziałaniowe KA105 (MIX) [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 8 października 2019r. [PDF]

  • Partnerstwo strategiczne KA205 na rzecz innowacji [PDF]
  • Partnerstwa strategiczne KA205 na rzecz wymiany dobrych praktyk [PDF]

  Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej – termin 8 października 2019r. [PDF]

  Edukacja dorosłych

  Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych – termin 12 lutego 2019 r. [PDF]
  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 26 marca 2019 r. [PDF]

  • Wyniki konkursu po zakończonej walidacji [PDF]

  Edukacja szkolna

  Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej termin 12 lutego 2019 r. [PDF]
  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 26 marca 2019 r.

  • Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (KA201) –  [PDF]
  • Projekty Współpracy Szkół (KA229) – polscy koordynatorzy [PDF]
  • Komunikat uzupełniający – koordynatorzy i partnerzy w projektach KA229 [PDF]
  • Projekty Współpracy Szkół (KA229) – koordynatorzy i partnerzy w projektach z listy rezerwowej [PDF]

  Kształcenie i szkolenia zawodowe

  Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry – termin 12 lutego 2019 r. [PDF] [PDF] – (wersja 9 lipca 2019 r.)
  Wyniki oceny wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2018-2020 w ramach programu Erasmus+, runda selekcyjna 2019 (termin składania wniosków: 16.05.2019) | 30 września 2019 r. [PDF]

  Komunikat uzupełniający – zwiększenie grantów akcja 1 [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 26 marca 2019 r. [PDF]
  Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2, Partnerstwa Strategiczne w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019 (termin składania wniosków: 26 marca 2019)  [PDF]

  Szkolnictwo wyższe:

  Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych – termin 12 lutego 2019 r.:

  • Mobilność między krajami programu  [PDF]
  • Mobilność między krajami programu i krajami partnerskimi [PDF]

  – Informacja o wynikach oceny wniosków KA107-2019 [PDF]
  – Comments on the KA107-2019 selection results [PDF]

  Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 26 marca 2019 r. [PDF]

  Partnerstwa strategiczne – zatwierdzenie dofinansowania projektów z listy rezerwowej [PDF] (12.2019)

 • Szkolnictwo wyższe

  • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje programu) – termin 1 lutego 2018 r. [PDF]
  • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje partnerskie, KA107) – termin 1 lutego 2018 r. [PDF]
   • Informacja o wynikach oceny wniosków KA107-2018 [PDF]
   • Comments on the KA107-2018 selection results [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 21 marca 2018 r. [PDF]

  Edukacja dorosłych

  • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych – termin 1 lutego 2018 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 21 marca 2018 r. [PDF]
   • Komunikat dotyczący akceptacji z Rezerwy [PDF]

  Młodzież

  Akcja 1. Mobilność edukacyjna – – termin 15 lutego 2018 r.

  • Mobilność edukacyjna KA105 (WM, STS) [PDF]
  • Mobilność edukacyjna KA105 Wymiany młodzieży (WM) [PDF]
  • Mobilność edukacyjna KA105 Mobilność osób pracujących z młodzieżą (STS) [PDF]
  • Projekty Wolontariatu Europejskiego Erasmus+ KA125 [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 15 lutego 2018 r. [PDF]
   • Partnerstwo strategiczne KA205 na rzecz innowacji [PDF]
   • Partnerstwa strategiczne KA205 na rzecz wymiany dobrych praktyk [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej – termin 15 lutego 2018 r.  [PDF]

  Młodzież

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – – termin 26 kwietnia 2018 r
   • Mobilność edukacyjna KA105 (WM, STS) [PDF]
   • Mobilność edukacyjna KA105 Wymiany młodzieży (WM) [PDF]
   • Mobilność edukacyjna KA105 Mobilność osób pracujących z młodzieżą (STS) [PDF]
   • Projekty Wolontariatu Europejskiego Erasmus+ KA125 [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 26 kwietnia 2018 r. [PDF]
   • Partnerstwo strategiczne KA205 na rzecz innowacji [PDF]
   • Partnerstwa strategiczne KA205 na rzecz wymiany dobrych praktyk [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej – termin 26 kwietnia 2018 r.  [PDF]

  Młodzież

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – – termin 4 października 2018r. [PDF]
   • Mobilność edukacyjna KA105 Wymiany młodzieży (WM) [PDF]
   • Mobilność edukacyjna KA105 Mobilność osób pracujących z młodzieżą (STS) [PDF]
   • Projekty wielodziałaniowe KA105 (MIX) [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 4 października 2018r. [PDF]
   • Partnerstwo strategiczne KA205 na rzecz innowacji [PDF]
   • Partnerstwa strategiczne KA205 na rzecz wymiany dobrych praktyk [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej – termin 4 października 2018r. [PDF]

  Edukacja szkolna

  • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej – termin 1 lutego 2018 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne (KA201) – termin 21 marca 2018 r. [PDF]
   • Projekty Współpracy Szkół (KA229) – koordynatorzy [PDF]
   • Komunikat uzupełniający – partnerzy w projektach KA229 [PDF]
   • Projekty Współpracy Szkół (KA229) decyzja o dofinansowaniu projektów z listy rezerwowej.[PDF]

  Kształcenie i szkolenia zawodowe

  • Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry – termin 1 lutego 2018 r. [PDF][PDF]-(wersja z 20.07.2018)
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 21 marca 2018  [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 21 marca 2018 – lista rezerwowa [PDF]
  • Karta jakości mobilności – termin 17 maja 2018 r. [PDF]
  • Komunikat uzupełniający – zwiększenie grantów akcja 1 [PDF]
 • Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 23-11-2016 [PDF]

  Edukacja szkolna

  • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej – termin 2 lutego 2017 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 29 marca 2017 r. [PDF]
   • Komunikat uzupełniający – partnerzy akcji KA219 [PDF]

  Kształcenie i szkolenia zawodowe

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 2 lutego 2017 r. [PDF] (wersja z 29.06.2017 r.)
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 2 lutego 2017 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 29 marca 2017 r. [PDF]
  • Zatwierdzenie dofinansowania projektów z listy rezerwowej [PDF]
  • Wyniki oceny wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2017-2020 w ramach programu Erasmus+ [PDF]

  Szkolnictwo wyższe

  • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje programu) – termin 02.02.2017 r. [PDF]
  • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje partnerskie, KA107) – termin 2 lutego 2017 r. [PDF]
   • Informacja o wynikach oceny wniosków KA107-2017 [PDF]
   • Comments on the KA107-2017 selection results [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 29 marca 2017 r. [PDF]  (korekta z dn. 18.09.2017 r.)
   • Zatwierdzenie dofinansowania projektu z listy rezerwowej [PDF] (11.10.2017)

  Edukacja dorosłych

  • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych – termin 2 lutego 2017 r. [PDF]
   • Zatwierdzenie dofinansowania projektu z listy rezerwowej [DOC] (04.12.2017)
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 29 marca 2017 r. [PDF]
   • Wyniki konkursu po zakończonej walidacji [PDF]
   • Zatwierdzenie dofinansowania projektu z listy rezerwowej [DOC] (04.12.2017)

  Młodzież

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 2 lutego 2017 r. [PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 26 kwietnia 2017 r. [PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna (projekty w ramach Wolontariatu Europejskiego) – termin 26 kwietnia 2017 r. [PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 4 października 2017 r.[PDF]
   • Mobilność edukacyjna KA105 Wymiany młodzieży (WM) [PDF]
   • Mobilność edukacyjna KA105 Mobilność osób pracujących z młodzieżą (STS)[PDF]
   • Projekty wielodziałaniowe KA105 (MIX) [PDF]
   • Mobilność edukacyjna KA105 Wolontariat europejski (EVS)[PDF]
   • Strategiczne projekty Wolontariatu Europejskiego KA135 (SEVS)[PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 2 lutego 2017 r. [PDF]
   • Uzupełniające wyniki konkursu wniosków [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 26 kwietnia 2017 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 4 października 2017 r.[PDF]
   • Partnerstwo strategiczne KA205 na rzecz innowacji [PDF]
   • Partnerstwa strategiczne KA205 na rzecz wymiany dobrych praktyk [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 2 lutego 2017 r. [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 26 kwietnia 2017 r. [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej – termin 4 października 2017 r. [PDF]
 • Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 23-11-2016 [PDF]

  Edukacja szkolna

  • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 31 marca 2016 r. [PDF]

  Kształcenie i szkolenia zawodowe

  • Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 31 marca 2016 r. [Komunikat 1] [Komunikat 2]
  • Wyniki oceny wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2016-2020 w ramach programu Erasmus+ [PDF]

  Szkolnictwo wyższe

  • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje programu) – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
  • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje partnerskie, KA107) – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
   • Informacja o wynikach oceny wniosków KA107-2016 [PDF]
   • Comments on the KA107-2016 selection results [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 31 marca 2016 r. [PDF]

  Edukacja dorosłych

  • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne – termin 31 marca 2016 r. [PDF]
  • Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej – konkurs wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych w programie Erasmus+ w roku 2016 [PDF]
  • Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej – konkurs wniosków złożonych w ramach w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych w programie Erasmus+
   w roku 2016 [PDF]

  Młodzież

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 26 kwietnia 2016 r. [PDF]
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 26 kwietnia 2016 r. [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 26 kwietnia 2016 r. [PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 4 października 2016 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 4 października 2016 r. [PDF] [PDF – komunikat uzupełniający]
  • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 4 października 2016 r. [PDF]
 • Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 16-06-2014 [PDF]

  Edukacja szkolna

  • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA101) – termin 4 marca 2015 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne – termin 31 marca 2015 r. [PDF]

  Kształcenie i szkolenia zawodowe

  • Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry – termin 4 marca 2015 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne – termin 31 marca 2015 r. [Komunikat 1] [Komunikat 2]
  • Wyniki oceny wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015-2020 w ramach programu Erasmus+ [PDF]

  Szkolnictwo wyższe

  • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje programu, KA103) – termin 4 marca 2015 r.[PDF]
  • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje partnerskie, KA107) – termin 4 marca 2015 r.[PDF]
  • Akcja 1. Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi – druga runda, termin 24 września 2015 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne – termin 31 marca 2015 r. [PDF]

  Edukacja dorosłych

  • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych (KA104) – termin 4 marca 2015 r. [PDF]
  • Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych w roku 2015 | 12-10-2015 [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne [PDF]

  Młodzież

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 4 lutego 2015 r.[PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 30 kwietnia 2015 r. [PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 1 października 2015 r. [PDF]
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 4 lutego 2015 r. [PDF]
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 30 kwietnia 2015 r. [PDF]
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 30 kwietnia 2015 r. [PDF]
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 1 października 2015 r. [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 4 lutego 2015 r. [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 30 kwietnia 2015 r. [PDF]
  • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 1 października 2015 r. [PDF]
 • Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 16-06-2014 [PDF]

  Edukacja szkolna

  • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej – termin 24 marca 2014 r.[PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 30 kwietnia 2014 r.[PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]

  Kształcenie i szkolenia zawodowe

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 24 marca 2014 r. [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]

  Szkolnictwo wyzsze

  • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych – termin 24 marca 2014 r.[PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]
  • Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej – konkurs wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Szkolnictwo wyższe w roku 2014. | 06-11-2014 [PDF]

  Edukacja dorosłych

  • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych – termin 24 marca 2014 r.[PDF]
  • Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych w roku 2014 | 03-09-2014 [PDF] | 22-10-2014 [PDF]
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]

  Młodzież

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 24 marca 2014 r.[PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 24 marca 2014 r.[PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna- termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 1 października 2014 r.[PDF]
  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 1 października 2014 r. [PDF]
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 1 października 2014 r. [PDF]
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 1 października 2014 r.[PDF]
  • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]
  • Akcja 3.Rozwój polityki młodzieżowej – termin 1 października 2014 r. [PDF]

Instrukcje

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]

Zabezpieczenie Umowy finansowej

 • 2020
  • Weksel in blanco [DOC]
  • Deklaracja do weksla in blacno [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja do weksla in blanco z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]

Komunikaty Narodowej Agencji Programu Erasmus+

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Komunikat NA dot. informacji o podziale środków w ramach Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+ w konkursie wniosków w roku 2020 | 18 listopada 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA dot. wyników oceny wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata
   2018-2020 w ramach programu Erasmus+, runda selekcyjna 2019 (termin składania wniosków: 16.05.2019) | 30 września 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA dot. wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019 – po uwzględnieniu odwołań | 9 lipca 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA dot. przesunięcia terminów składania wniosków w Akcji 2 na 26  marca 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA dot. alternatywnego sposobu składania wniosków na 21 marca 2019 r. [PDF]
  • Komunikat o przesunięciu terminu składania wniosków na 12 lutego 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ [PDF]

   

  • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2019 [PDF]
  • Komunikat dot. braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Erasmus+ przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne w konkursie 2019 r. [PDF]
  • Komunika dot. języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ w konkursie 2019 r. [PDF]
  • Komunikat dot. wysokości stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w Akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
  • Komunikat dot. badania wiarygodności finansowej [PDF]
  • Komunikat NA Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ [PDF]
  • Komunikat NA Informacja o podziale środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2018 | 30-11-2017 [PDF] 
  • Komunikat NA Informacja o europejskich priorytetach, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 | 12-02-2018  [PDF]
  • Komunikat NA Nieformalne grupy młodzieży jako beneficjent programu Erasmus+| 15-12-2016 [PDF]  
  • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ | 06-12-2017  [PDF]
  • Komunikat NA dotyczący języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ | 15-12-2016   [PDF] 
  • Komunikat NA Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych | 07-12-2017  [PDF] 
  • Komunikat NA Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych | 23-11-2017 [PDF]
  • Komunikat NA Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ [PDF]
  • Komunikat NA (1-2016) Informacja o podziale środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2016 | 22-01-2016 [PDF]
  • Komunikat NA (2-2016) dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ | 22-01-2016 [PDF]
  • Komunikat NA (3-2016) Nieformalne grupy młodzieży, jako beneficjent programu Erasmus+ | 17-09-2015 [PDF]
  • Komunikat NA (4-2016) Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych aplikujących o dofinansowanie w konkursach w ramach programu Erasmus+ | 31-05-2016 [PDF]
  • Komunikat NA (5-2016) Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych | 24-11-2016 [PDF]
  • Komunikat NA (6-2016) Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 23-11-2016 [PDF]
  • Komunikat NA (7-2016) Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ | 15-12-2016 [PDF]
  • Komunikat NA (8-2016) Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ | 15-12-2016 [PDF]
  • Komunikat NA (9-2016) Komunikat NA dotyczący nieformalnych grup młodzieży jako beneficjenta programu Erasmus+ | 15-12-2016 [PDF]
  • Komunikat NA (10-2016) Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych | 15.12.2016 [PDF]
  • Komunikat NA (1-2015) dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ | 22-01-2015 [PDF]
  • Komunikat NA (2-2015) Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych | 20-01-2015 [PDF]
  • Komunikat NA (3-2015) Wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do rejestracji w Systemie URF |22-01-2015 [PDF]
  • Komunikat NA (4-2015) Komunikat dotyczący ograniczonych środków finansowych w terminie R3 | 28-08-2015 [PDF]
  • Komunikat NA (5-2015) Nieformalne grupy młodzieży, jako beneficjent programu Erasmus+ | 17-09-2015 [PDF]
  • Komunikat NA (6-2015) Terminy składania wniosków w programie Erasmus+ w 2016 r. | 22-10-2015 [PDF]
  • Komunikat NA (7-2015) Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF] | 10-11-2015
  • Komunikat NA (8-2015) Języki w jakich mogą być składane wnioski w ramach Programu Erasmus+ [PDF]
  • Komunikat NA (2-2014) Terminy składania wniosków w programie Erasmus+ w 2014 r. [PDF]
  • Komunikat NA (3-2014) Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
  • Komunikat NA (4-2014) Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Szkolnictwo wyższe [PDF]
  • Komunikat NA (5-2014) Wykaz form prawnych instytucji (uczestników) z podziałem na właściwe formularze Legal Entity Form [PDF]
  • Komunikat NA (6-2014) Wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do rejestracji w Systemie URF [PDF]
  • Komunikat NA (7-2014) Założenia dotyczące ochrony prywatności. Projekty złożone w ramach Programu ERASMUS+ – dane przechowywane i przetwarzane w programie EplusLink oraz formularzach elektronicznych [PDF – wersja polska][PDF – wersja angielska]
  • Komunikat NA (8-2014) Zmiana statusu Konfederacji Szwajcarskiej w Programie Erasmus + [PDF]
  • Komunikat NA (9-2014) Wytyczne dotyczące statusu Szwajcarii w programie Erasmus+ oraz programach „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” [PDF]
  • Komunikat NA (10-2014) Oświadczenie w sprawie odpłatnych szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy z programów wspierających edukację, szkolenia, młodzież i sport [PDF]
  • Komunikat NA (11-2014) Oświadczenie w sprawie publikacji polskojęzycznej wersji „Przewodnika po programie Erasmus+” [PDF]
  • Komunikat NA (12-2014) Terminy składania wniosków  – przedłuzenie terminu składania wniosków w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” programu Erasmus+ | 14-03-2014  [PDF]
  • Komunikat NA (13-2014) Oświadczenie w sprawie odpłatnych szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy z programu Erasmus+ oraz płatnego dostępu do informacji na temat programów edukacyjnych UE | 12-06-2014  [PDF]
  • Komunikat NA (14-2014) Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 16-06-2014  [PDF]
  • Komunikat NA (15-2014) Terminy składania wniosków w programie Erasmus+ w 2015 r. | 24-10-2014 [PDF]

Archiwum formularzy elektronicznych eForm

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014