Szkolnictwo Wyższe

Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego

Zespół Mobilności szkolnictwa wyższego (HE-KA1)

KOORDYNATOR

ZESPÓŁ

Zespół Partnerstw strategicznych (HE-KA2)

KOORDYNATOR

ZESPÓŁ

Powrót do strony Kontakt