Dokumenty / Edukacja dorosłych

Dokumenty ogólne

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku angielskim [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku polskim [PDF]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2020) [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2020 – Program Erasmus+ (data publikacji 5.11.2019) [PL] [EN]
  • Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania wniosku o Akredytację [DOC]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku polskim [PDF]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2019[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019 – Program Erasmus+ (data publikacji 26.10.2018) [PL] [EN]
  • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
  • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
  • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
  • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
  • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie
  Umowa finansowa z pojedynczym beneficjentem
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [WORD]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne[PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [WORD]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa z pojedynczym beneficjentem
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne[PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PDF]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne[PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa z pojedynczym beneficjentem
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

   

  Umowa finansowa z pojedynczym beneficjentem
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa z pojedynczym beneficjentem
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa z pojedynczym beneficjentem
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

   

  Umowa finansowa z pojedynczym beneficjentem
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF], [PDF-EN] wersja w j. angielskim do wglądu
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów, [PDF-EN] wersja w j. ang. do wglądu
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF], [PDF-EN] wersja w j. angielskim do wglądu
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (Mandates) [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]  [PDF-EN] wersja w j. angielskim do wglądu
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów [PDF-EN] wersja w j. ang. do wglądu
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF[PDF-EN] wersja w j. angielskim do wglądu
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie (wersja w j. angielskim do wglądu) [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (Mandates) [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF][EN] wersja w j. angielskim do wglądu
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów  – indywidualne dla poszczególnych projektów [EN] wersja w j. angielskim do wglądu
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF] [EN] wersja w j. angielskim do wglądu
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
  Umowa finansowa
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  Raportowanie

  Raporty postępu i przejściowe należy składać w systemie Mobility Tool+. Do złożenia raportu zobligowani są tylko ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Raport zostaje udostępniony do składania dla każdego beneficjenta w indywidualnym terminie.

  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLSX]
  Umowa finansowa
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)

  Raportowanie

  Raporty postępu i przejściowe należy składać w systemie Mobility Tool+. Do złożenia raportu zobligowani są tylko ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Raport zostaje udostępniony do składania dla każdego beneficjenta w indywidualnym terminie.

  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Plik budżetowy [XLS]
  Umowa finansowa
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik I: Opis projektu [Annex I]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [Annex II]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, nie dotyczy
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wykaz beneficjentów

  Raportowanie

  Raporty zostaną udostępnione w przypadku braku dostępności we właściwym terminie aplikacji Mobility Tool+ dla akcji 2.

  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Plik budżetowy [XLS]
  Umowa finansowa
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik I: Opis projektu [Annex I]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [Annex II]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, nie dotyczy
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wykaz beneficjentów

  Raportowanie

  Raporty zostaną udostępnione w przypadku braku dostępności we właściwym terminie aplikacji Mobility Tool+ dla akcji 2.