Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk

Akcja trzecia zapewnia wsparcie finansowe dla wielu różnych działań w celu tworzenia i rozwijania innowacyjnej polityki, dialogu i wdrażania oraz dzielenia się wiedzą w obszarze edukacji szkoleń i młodzieży.

Kluczowymi działaniami są:

  • wsparcie w reformowaniu polityk (Support for policy reforms), wspieranie osiągania celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018
  • wspieranie działań związanych z reformami w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, w tym badań, analiz, monitoringu wdrażania reform, narzędzi strategicznych (jak EQF, ECTS,ECVET, EQUAVET, Europass, Youthpass)
  • promowanie współpracy kluczowych organizacji międzynarodowych i dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi wsparciem reform.

Większość działań w tej akcji jest zarządzana bezpośrednio przez EACEA i jest ogłaszana poza ogólnym zaproszeniem do składania wniosków. Trzy główne instrumenty realizowane w akcji 3 są zarządzane poprzez specjalne zaproszenia do składania wniosków publikowane na tej stronie

Akcja 3 obejmuje:

Zaproszenia do składania wniosków znajdują sie na:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en