Kształcenie i szkolenia zawodowe
Projekty realizowane w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mają na celu wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno w wymiarze indywidualnym poprzez realizację mobilności jak i w wymiarze instytucjonalnym bądź systemowym dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Ponadto projekty wspierają rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych.

Dla kogo?

Uczestnikami projektów mogą być uczniowie i absolwenci, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca w placówkach oświatowych, trenerzy, szkoleniowcy i pracownicy na europejskim rynku pracy.

Oferta programu jest skierowana do instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Najczęstszymi beneficjentami są szkoły zawodowe, placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego, instytucje szkoleniowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, partnerzy społeczni, fundacje, izby rzemieślnicze, szkoły wyższe, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także organy administracji samorządu lokalnego i regionalnego.
Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną.

Sektorowy Facebook
https://www.facebook.com/ZawodowyErasmus

Na profilu prezentujemy aktualne informacje dotyczące kształcenia zawodowego i programu Erasmus+, prezentujemy projekty beneficjentów i ich sukcesy, dzielimy się dobrymi praktykami i ciekawostkami.