EPALE

EPALE to pierwsza ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych, m.in. szkoleniowców, edukatorów, decydentów, andragogów, pracowników/wolontariuszy organizacji pozarządowych z obszaru edukacji dorosłych. Głównym celem platformy jest stworzenie przestrzeni dla kadry edukacji dorosłych do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy, a przez to do doskonalenia swoich kompetencji w obszarze edukacji dorosłych.

Platforma jest najnowszą inicjatywną Komisji Europejskiej w ramach długoterminowego zobowiązania UE do promowania wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. Przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu programu Erasmus+, sektor Edukacja dorosłych. Należy jednak zaznaczyć, że tematyka platformy obejmuje nie tylko niezawodową edukację dorosłych (projekty o tej tematyce są dofinansowywane w programie Erasmus+ ze środków sektora Edukacja dorosłych), ale również szkolenia/doskonalenie zawodowe dorosłych (projekty o tej tematyce są dofinansowywane ze środków sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Na platformie znajdują się:

  • Kalendarz wydarzeń konferencji, kursów, seminariów dla kadry edukacji dorosłych organizowanych w Europie;
  • Biblioteka zawierająca materiały i opracowania na temat edukacji dorosłych (w bibliotece znajdują się zasoby w różnych językach dotyczące zarówno sektora edukacji dorosłych w Europie i w poszczególnych krajach);
  • Aktualności sektora edukacji dorosłych;
  • Wyszukiwarka partnerów do projektów;
  • Blog poświęcony trendom sektora edukacji dorosłych w Europie;

Opcja „Wyszukiwanie partnerów” umożliwia znalezienie partnerów do projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ o tematyce edukacja dorosłych – zarówno do projektów mobilnościowych jak i strategicznych.

Dodatkowo, informacje o wydarzeniach europejskich skierowanych do kadry edukacji dorosłych będzie można wykorzystać np. przy pisaniu projektów składanych na konkurs w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” programu Erasmus+, sektor Edukacja dorosłych a różnorodne opracowania na temat strategii i wyzwań obszaru edukacja dorosłych mogą być inspiracją przy opracowaniu projektów w ramach Akcji 2 „Partnerstwa strategiczne”.

Zapraszamy do rejestrowania się na platformie oraz do korzystania z jej zasobów i funkcjonalności, oczywiście całkowicie bezpłatnie. Zachęcamy również do publikowania na platformie informacji o wydarzeniach, dzielenia się zasobami, komentowania treści publikowanych na EPALE, a także umieszczania swoich ogłoszeń o szukaniu partnerów do projektu.

Na Facebooku utworzony został polskojęzyczny profil „EPALE Polska – uczenie się dorosłych”. Na profilu pojawiają się regularnie aktualne informacje dotyczące platformy EPALE oraz tematyki uczenia się dorosłych w Polsce i w Europie. Zapraszamy do polubienia!

W razie pytań i sugestii dotyczących poprawy funkcjonowania platformy zapraszamy do kontaktu z Krajowym Biurem EPALE w Polsce (tel. 22 46 31 063, e-mail: epale@frse.org.pl) lub bezpośrednio z pracownikami Biura:

Koordynator

Justyna Bednarz (e-mail: jbednarz@frse.org.pl, tel.: 507 940 028)

Zespół

Iwona Buks (e-mail: ibuks@frse.org.pl, tel.: 507 937 797; 22 46 31 520)

Małgorzata Dybała (e-mail: mdybala@frse.org.pl, tel. : 507 937 847)

Karolina Milczarek (e-mail: kmilczarek@frse.org.pl, tel.: 507 935 946; 22 46 31 233)

 

Zobacz ulotkę EPALE

Czy znasz wszystkie możliwości Platformy EPALE?

Dlaczego warto zarejestrować się na Platformie EPALE?

Dlaczego warto publikować na Platformie EPALE?