Komunikaty

Instrukcja logowania się do aplikacji przy zabezpieczeniu 2FA

>> więcej informacji

Przedłużone terminy składania wniosków w programie Erasmus+
i Europejskim Korpusie Solidarności >> więcej informacji

W związku z licznymi zapytaniami Beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE informujemy, że będziemy stosować elastyczne podejście umożliwiające realizację działań projektowych zgodnie z wytycznymi instytucji nadzorujących (Komisji Europejskiej i władzy krajowej) oraz w granicach obowiązujących ram prawnych.

Poniżej przedstawiamy możliwe formy rozwiązania sytuacji problemowych:

1. Jeśli z uzasadnionych powodów mobilność nie odbyła się, została przerwana bądź odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu (np. kupiono bilety lotnicze, zarezerwowano noclegi itp.) lub jeśli pojawią się dodatkowe, nieprzewidziane koszty związane z realizacją projektu/mobilności, wówczas FRSE może zastosować klauzulę o działaniu siły wyższej i uznać poniesione koszty, których nie udało się odzyskać w inny sposób. FRSE będzie wymagała m.in. przesłania uzasadnienia odwołania wyjazdu oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów. Należy pamiętać, że kwota przyznanego przez FRSE dofinansowania na realizację projektu nie może ulec zwiększeniu względem przyznanego już dofinansowania.

2. W uzasadnionych przypadkach w wybranych typach projektów istnieje możliwość przedłużenia czasu realizacji projektu o maksymalnie 12 miesięcy. Długość projektu może być wydłużona maksymalnie do 36 miesięcy (w przypadku projektów trwających 24 miesiące) i do 24 miesięcy (w przypadku projektów trwających 12 miesięcy). FRSE będzie wymagała m.in. uzasadnienia przedłużenia czasu realizacji projektu.

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji w zakresie możliwości wprowadzenia powyższych rozwiązań prosimy o KONTAKT BEZPOŚREDNI Z OPIEKUNEM PROJEKTU. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Zalecamy sprawdzanie komunikatów na stronach:
Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pakiet-antykryzysowy-dla-korzystajacych-z-funduszy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/
Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus, https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers.

Zwracamy uwagę, że również partnerzy projektowi powinni stosować się do zaleceń swoich władz.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych decyzjach bądź komunikatach .

 

 • Informacja dotycząca profilu dorosłych osób uczących się uprawnionych do korzystania z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych w Kluczowej Akcji 1 sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ 2021 | 9 kwietnia 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący zatwierdzenia do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej – konkurs wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych w programie Erasmus+ w roku 2020 (termin składania wniosków: 23 kwietnia 2020 r.) | | 12 marca 2020 r. [PDF]
 •  konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe złożonych w ramach akcji 1. programu Erasmus+ w konkursie 2020 (EAC/A02/2020) (termin składania wniosków: 29.10.2020) | 26 luty 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący wyników konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Edukacja szkolna złożonych w ramach akcji 1. programu Erasmus + w konkursie 2020 (EAC/A02/2020) (termin składania wniosków: 29.10.2020) | 26 luty 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący wyników konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Edukacja dorosłych złożonych w ramach akcji 1. programu Erasmus+ w konkursie 2020 (EAC/A02/2020) (termin składania wniosków: 29.10.2020) | 26 lutego 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2  – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 29 października 2020 r.) |9 lutego 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe KA226-VET (termin składania wniosków: do 29 października 2020) |9 lutego 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwa na rzecz kreatywności (KA227) w sektorze Edukacja szkolna (termin składania wniosków: 29.10.2020 r.) |9 lutego 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2  – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (KA226) w sektorze Edukacja szkolna (termin składania wniosków: 29.10.2020 r.) |9 lutego 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwa Strategiczne na rzecz kreatywności. Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze Młodzież.  (termin składania wniosków: 29 października 2020 r.) |9 lutego 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz kreatywności (KA227) w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych w roku 2020 – dodatkowy konkurs (termin składania wniosków: 29 października 2020 r.)|29 stycznia 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący statusu uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa w programie Erasmus+/Europejski Korpus Solidarności (nabory 2014-2020) – wizy | 13 stycznia 2021 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczący nowej perspektywy programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027| 14 grudnia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na temat wpływu ewentualnego nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniu przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej  na trwające projekty realizowane w ramach obecnych programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności | 5 listopada 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący listy polskich szkół pełniących rolę koordynatorów i partnerów w projektach zatwierdzonych do realizacji w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy szkół (termin składania wniosków: 26.03.2020), znajdujących się dotychczas na liście rezerwowej| 20 października 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący informacji o podziale środków w ramach Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+ w dodatkowym konkursie wniosków w roku 2020 (termin składania wniosków 29 października 2020 do godziny 12:00 czasu brukselskiego) |2 października 2020 r [PDF]
 • Komunikat dotyczący projektów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, dla których termin złożenia raportu końcowego z realizacji projektu przypada w okresie wrzesień – grudzień 2020 r.| 23 września 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący ogłoszenia dwóch dodatkowych konkursów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ w roku 2020 | 31 sierpnia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych w programie Erasmus+ w roku 2020 (termin składania wniosków: 23 kwietnia 2020 r.) | 26 sierpnia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący listy polskich szkół pełniących rolę koordynatorów lub partnerów w projektach zatwierdzonych do realizacji w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy szkół –KA229(termin składania wniosków: 23.04.2020r.)| 21 sierpnia 2020r. [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący wyników konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229 (termin składania wniosków: 23.04.2020 r.)| 13 sierpnia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 24 marca 2020 r., przedłużony do 23 kwietnia 2020 r.), 10 sierpnia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. wyników wniosków złożonych w ramach akcji 2. Partnerstwa Strategiczne „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” – KA 201 (termin składania wniosków: 23.04.2020 r.) | 7 sierpnia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. zwiększenia kwoty dofinansowania projektu w związku z dodatkowymi kosztami  spowodowanymi pandemią Covid‐19| 30 czerwca 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA  dot. stosowania nadzwyczajnych środków w Programie Erasmus+  w związku z epidemią COVID‐19 – wirtualne i mieszane mobilności | 30 czerwca 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. wyników wniosków złożonych w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020 | 25 czerwca 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2020 | 25 czerwca 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. dodatkowych rozwiązań proponowanych do wdrożenia w projektach programu  Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nadchodzących miesiącach | 25 maja 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. – Mobilność kadry edukacji dorosłych w programie Erasmus+ w roku 2020 (termin składania wniosków: 11.02.2020) | 14 maja 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dla wnioskodawców Akcji 2, dotyczący firm oferujących odpłatne usługi przygotowania wniosku konkursowego lub koordynowania przyszłych projektów i organizowania mobilności [PDF] | 8.04.2020 r.
 • Komunikat NA dot. studentów polskiej uczelni, którzy przebywają w tej chwili za granicą w ramach programu Erasmus+  lub wracających z wyjazdu [PDF]
 • Statement NA If you are an Erasmus exchange student in Poland and you decided to stay here due to difficulties to organise your travel back home or you decided to wait for improvement of the overall health situation, please read the message and follow the recommendations [PDF]
 • Komunikat NA dot. braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Erasmus+ przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne w konkursie 2020 r. | 13.02.2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dla wnioskodawców dotyczący alternatywnej procedury składania wniosku [PDF]
 • Komunikat NA dot. Informacja o podziale środków w ramach programu Erasmus+ Młodzież w konkursie wniosków w roku 2020 | 24 stycznia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. stanowiska Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącego współpracy Beneficjentów programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności i PO WER z podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa | 22 stycznia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. założeń do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców-organizacji niepublicznych wnioskujących o dofinansowanie w konkursach w ramach programu Erasmus+ | 20 stycznia 2020 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ w konkursie 2020 r. | 20 stycznia 2020 r. [PDF]
 • Komunikatu dot. wysokości stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych rok 2020.  [PDF]
 • Komunikat NA dot. informacji o podziale środków w ramach Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+ w konkursie wniosków w roku 2020 | 18 listopada 2019 r. [PDF]
 • Informujemy, że ze względu na problemy techniczne na platformie składania wniosków online, Komisja Europejska poinformowała o przedłużeniu terminu składania wniosków do programów Erasmus+ Młodzież i Europejski Korpus Solidarności. Nowy termin składania wniosków: 8 października, g. 12.00 (czasu brukselskiego). Przepraszamy za zaistniałe trudności. | 1 października 2019 r.
 • Narodowa Agencja programu Erasmus+ Młodzież poinformowała helpdesk Komisji Europejskiej o problemach związanych z systemem składania wniosków online. Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszystkich zmianach związanych z dostępnością systemu. Za utrudnienia przepraszamy. | 1 października 2019 r.
 • Komunikat NA dot. wyników oceny wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata
  2018-2020 w ramach programu Erasmus+, runda selekcyjna 2019 (termin składania wniosków: 16.05.2019) | 30 września 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019 – po uwzględnieniu odwołań | 9 lipca 2019 r. [PDF]
 • Informacja na temat szkoleń w zakresie programu Erasmus +| 18 kwietnia 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. przesunięcia terminów składania wniosków w Akcji 2 na 26  marca 2019 r.| 21 marca 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. alternatywnego sposobu składania wniosków na 21 marca 2019 r. [PDF]
 • Komunikat o przesunięciu terminu składania wniosków na 12 lutego 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2019 [PDF]
 • Komunikat dot. braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Erasmus+ przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne w konkursie 2019 r. [PDF]
 • Komunika dot. języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ w konkursie 2019 r. [PDF]
 • Komunikat dot. wysokości stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w Akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat dot. badania wiarygodności finansowej [PDF]
 • Komunikat NA Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ [PDF]

Informacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa
>> więcej informacji