Akcje Centralne Erasmus+ Sport
Akcje centralne Erasmus+ to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Odpowiadają swoją strukturą akcjom zdecentralizowanym. Dodatkowo można wnioskować do akcji Jean Monnet oraz akcji Sport. Projekty centralne mają za zadanie odpowiadać na europejskie priorytety. Promują działania międzysektorowe oraz współpracę z biznesem i rynkiem pracy

Kto odpowiada za realizację akcji scentralizowanych programu Erasmus+?

Na szczeblu europejskim Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) odpowiada za realizację scentralizowanych akcji programu Erasmus+. Agencja Wykonawcza zajmuje się zarządzaniem całym cyklem trwania tych projektów, począwszy od promowania programu, analizowania wniosków o dofinansowanie i monitorowania projektów w miejscu ich realizacji, a skończywszy na upowszechnianiu wyników projektów i programu. Do jej zadań należy także ogłaszanie poszczególnych zaproszeń do składania wniosków dotyczących niektórych akcji programu, które nie są objęte zakresem przewodnika po programie Erasmus+.

Ważne informacje dla beneficjentów projektów centralnych

Kontakt

Informacje w języku polskim

email: centralne@erasmusplus.org.pl

tel: 22 463 12 67