Dokumenty / Edukacja szkolna

Dokumenty ogólne

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku angielskim [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku polskim [PDF]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2020) [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2020 – Program Erasmus+ (data publikacji 05.11.2019) [PL] [EN]
  • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 1. (KA1) [PDF]
  • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły do podpisania wniosku [DOC]
  • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]
  • Wzór pełnomocnictwa do podpisania wniosku o Akredytację Erasmusa [DOC]
  • Nowy wzór pełnomocnictwa do podpisania w programie Erasmusa + na lata 2021 – 2027 https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/pelnomocnictwo_call2021/

   

  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku polskim [PDF]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2018) [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019 – Program Erasmus+ (data publikacji 26.10.2018) [PL] [EN]
  • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 1. (KA1) [PDF]
  • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły do podpisania wniosku [DOC]
  • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krahttps://2014-2020.erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/Pelnomocnictwo_mandate_konsorcjum_2017_01_03-3-2.docxjowego konsorcjum – [DOC]
  • Wzór pełnomocnictwa do podpisania wniosku o Akredytację Erasmusa [DOC]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
  • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
  • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
  • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa (typu mono-beneficiary):
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [DOC]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [DOC]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
   • Karta jakości mobilności [EN]
   • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum):
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
   • Karta jakości mobilności [EN]
   • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa (typu mono-beneficiary):
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
   • Karta jakości mobilności [EN]
   • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum):
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
   • Karta jakości mobilności [EN]
   • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [DOC]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa (typu mono-beneficiary)
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
   • Karta jakości mobilności [EN]
   • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej  [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum(mandate) [PL]
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
   • Karta jakości mobilności [EN]
   • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa (typu mono-beneficiary)
  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
   • Karta jakości mobilności [EN]
   • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa (typu mono-beneficiary)
  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
   • Karta jakości mobilności [EN]
   • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa (typu mono-beneficiary)
  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
   • Karta jakości mobilności [EN]
   • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Umowa finansowa (typu mono-beneficiary)
  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
   • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
   • Karta jakości mobilności [EN]
   • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne - Współpraca szkół (KA219 i KA229)

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wskazówki dla szkół do wypełnienia Ankiety Beneficjenta [PDF]
  • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły- zalecany wzór [DOC]
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie dostępny w systemie on-line.frse

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II  Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [PDF]
  • Wskazówki dla szkół do wypełnienia Ankiety Beneficjenta [PDF]
  • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły- zalecany wzór [DOC]
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie dostępny w systemie on-line.frse

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II  Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [PDF]
  • Wskazówki dla szkół do wypełnienia Ankiety Beneficjenta [PDF]
  • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły- zalecany wzór [DOC]
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie dostępny w systemie on-line.frse

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II  Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów –opracowany indywidualnie i udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [PDF]
  • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły [DOC]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II  Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II  Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (wersja z dn. 2.08.2016 r.)
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II  Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (wersja z dn. 2.08.2016 r.)
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik I  Opis projektu [PDF]
  • Załącznik II  Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III  Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV  Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy   

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne - Współpraca instytucji działających w obszarze edukacji / Współpraca między regionami (KA201)

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie dostępny w systemie on-line.frse

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PL] [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy  finansowej [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie dostępny w systemie on-line.frse

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PL] [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy  finansowej [PDF]
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie dostępny w systemie on-line.frse

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów –opracowany indywidualnie i udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PL] [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [PDF]
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (wersja z dn. 2.08.2016 r.)
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik I Opis projektu [PDF]
  • Załącznik II Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy
  • Załącznik V Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [PL] [EN]
  • Załącznik VI Wykaz beneficjentów
  • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik I  Opis projektu [PDF] Wersja dla projektów dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji [PDF]
  • Załącznik II  Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III  Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV  Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy   
  • Załącznik V  Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [PL] [EN]
  • Załącznik VI  Wykaz beneficjentów