Dokumenty / Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dokumenty ogólne

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
   • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2020 – Program Erasmus+ [PDF]
   • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku angielskim [PDF]
   • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku polskim [PDF]
   • Stawki [PDF]
   • Przewodnik dla ekspertów [DOC]
   • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku – termin złożenia wniosku 02.2020 –  [DOC]
   • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – termin złożenia wniosku 02.2020[DOC]
   • Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania wniosku o akredytację – termin złożenia wniosku 29.10.2020 –  [DOC]

   

   • Pełnomocnictwo – Erasmus+ 2021-2027termin złożenia wniosku 11.05.2021 – [DOC]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku polskim [PDF]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2018) [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019 – Program Erasmus+ (data publikacji 26.10.2018) [PL] [EN]
  • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
  • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
  • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter) [PL]
   Prosimy o zwrócenie uwagi, że w sekcji 4.1 „Uprawnieni wnioskodawcy”, ostatnie zdanie „W przypadku konsorcjów, wraz z wnioskiem o przyznanie Karty jakości mobilności należy przedłożyć pełnomocnictwa (mandates) udzielone koordynatorowi przez wszystkich członków konsorcjum, które będą dotyczyć wszystkich następnych wniosków o finansowanie projektów mobilności” zostało usunięte.
  • Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego [PL]
  • „Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter) [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego [PL]
  • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
  • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
  • „Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Wniosek o zmianę w umowie należy wypełnić w systemie dokumentów on-line FRSE: online.frse.org.pl Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować w 1 egzemplarzu i przesłać pocztą na adres Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
  • Wsparcie językowe on-line OLS
   • – Krótki przewodnik po panelu zarządzania licencjami OLS [PDF]
   • – Prezentacja dotycząca platformy OLS [PPT]

  Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem (MONO)

  • Warunki ogólne umowy finansowej – [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne – [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie – [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [DOC pl] [DOC_en]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [DOC pl] [DOC]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się   [DOC_pl] [DOC_en]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [DOC en]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [DOC_pl] [DOC_en]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [DOC pl] [DOC_en]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [DOC pl] [DOC_en]

  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (MULTI – konsorcjum)

  • Warunki ogólne umowy finansowej – [PDF]
  •  Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne – [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie – [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [DOC pl] [DOC_en]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [DOC pl] [DOC]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się   [DOC_pl] [DOC_en]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [DOC en]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [DOC_pl] [DOC_en]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [DOC pl] [DOC_en]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [DOC pl] [DOC_en]
  • Wniosek o zmianę w umowie należy wypełnić w systemie dokumentów on-line FRSE: online.frse.org.pl Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować w 1 egzemplarzu i przesłać pocztą na adres Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
  • Wsparcie językowe on-line OLS
   • – Krótki przewodnik po panelu zarządzania licencjami OLS [PDF]
   • – Prezentacja dotycząca platformy OLS [PPT]

  Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem (MONO)

  • Warunki ogólne umowy finansowej – [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne – [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie – [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [DOC pl]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [DOC pl]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się   [DOC_pl] [DOC_en]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [DOC en]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [DOC_en] [DOC pl]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [DOC_en] [DOC pl]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [DOC pl] [DOC_en]

  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (MULTI – konsorcjum)

  • Warunki ogólne umowy finansowej – [PDF]
  •  Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne – [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie – [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [DOC pl]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [DOC pl]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się   [DOC_pl] [DOC_en]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [DOC en]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [DOC pl]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [DOC pl]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [DOC pl] [DOC_en]
  • Wniosek o zmianę w umowie należy wypełnić w systemie dokumentów on-line FRSE: online.frse.org.pl Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować w 1 egzemplarzu i przesłać pocztą na adres Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
  • Wsparcie językowe on-line OLS
   • – Krótki przewodnik po panelu zarządzania licencjami OLS [PDF]
   • – Prezentacja dotycząca platformy OLS [PPT]

  Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem (MONO)

  • Warunki ogólne umowy finansowej – [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [DOC]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (MULTI – konsorcjum)

  • Warunki ogólne umowy finansowej – [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [DOC]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

   

  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
   • Komunikat w sprawie wprowadzenia korekty w załącznikach III do umów na dofinansowanie projektów programu Erasmus+ konkurs 2017 [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
   • Komunikat w sprawie wprowadzenia korekty w załącznikach III do umów na dofinansowanie projektów programu Erasmus+ konkurs 2017 [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]
  • Wsparcie językowe on-line OLS
   • Krótki przewodnik po panelu zarządzania licencjami OLS [PDF]
   • Prezentacja dotycząca platformy OLS [PPT]

  Raport końcowy z realizacji projektu

  • Lista załączników do raportu końcowego [PDF]
  • Program stażu [DOC]
  • Program mobilności kadry [DOC]
  • Harmonogram [XLS]

   

  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

  Raport końcowy z realizacji projektu

  • Lista załączników do raportu końcowego [PDF]
  • Program stażu [DOC]
  • Program mobilności kadry [DOC]
  • Harmonogram [XLS]

   

  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

  Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności  [PL] [EN]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone beneficjentowi – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik VI: Lista pozostałych beneficjentów – indywidualna dla konsorcjum

  Raportowanie

  Raport postępu składają tylko te organizacje, instytucje, które posiadają stosowny zapis w umowie finansowej, dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

   

  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
   • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
   • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
   • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

   

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]  [EN]-wersja do wglądu
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PL] [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [DOC]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  Wniosek o zmianę w umowie należy wypełnić w systemie dokumentów on-line FRSE: online.frse.org.pl
  Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować w 1 egzemplarzu i przesłać pocztą na adres Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (z dopiskiem: numer projektu 2020-xx-).

  Szkolenie wprowadzające dla beneficjentów: prezentacje i nagrania

  Szkolenie 13-14 października 2020

  • Zasady realizacji projektu wynikające z umowy PDF
  • Zasady finansowe PDF
  • Narzędzia cyfrowe do obsługi projektów Erasmus+ PDF
  • Europass PDF
  • E-upowszechnianie rezultatów PDF
  • Nagranie 13.10.2020: LINK
  • Nagranie 14.10.2020: LINK

  Szkolenie 10 marca 2021

  • Zasady wynikające z umowy PDF
  • Jakość w projekcie Partnerstw Strategicznych PDF
 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]  [EN]wersja do wglądu
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów, [EN]-wersja do wglądu
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PL] [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [DOC]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  Wniosek o zmianę w umowie należy wypełnić w systemie dokumentów on-line FRSE: online.frse.org.pl
  Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować w 1 egzemplarzu i przesłać pocztą na adres Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (z dopiskiem: numer projektu 2019-xx-).

  Szkolenie wprowadzające dla beneficjentów: prezentacje
  • Zasady realizacji projektu wynikające z umowy PDF
  • Jakość w projekcie: zarządzanie i komunikacja PDF
  • Jakość w projekcie: monitoring, ewaluacja, ryzyko PDF
  • Zasady finansowe PDF
  • Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów Link
 • Wniosek o zmianę w umowie należy wypełnić w systemie dokumentów on-line FRSE: online.frse.org.pl 
  Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować w 1 egzemplarzu i przesłać pocztą na adres Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (z dopiskiem: numer projektu 2018-xx-).

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [DOC]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]  (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)

   

  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)

   

  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]  (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)

   

  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik I  Opis projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu) || Wersja dla projektów dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik II  Szacunkowy budżet projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik III  Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV  Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy   
  • Załącznik V  Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [PL] [EN]
  • Załącznik VI  Wykaz beneficjentów