Dokumenty / Młodzież

Dokumenty ogólne

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku angielskim [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 w języku polskim [PDF]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2020) [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2020 – Program Erasmus+ (data publikacji 05.11.2019) [PL][EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku polskim [PDF]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2018) [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019 – Program Erasmus+ (data publikacji 26.10.2018) [PL] [EN]
  • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
  • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 [PL] [EN]Wersja polska Przewodnika z dn. 25.10.2017 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2018. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2018 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków na rok 2018 [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
  • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
  • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
  • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
  • „Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie https://online.frse.org.pl)

  Umowa finansowa KA105

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów– indywidualne dla organizacji
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy – część wniosku o dofinansowanie
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
 • • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie https://online.frse.org.pl)

  Umowa finansowa KA105

  Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów– indywidualne dla organizacji
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy – część wniosku o dofinansowanie
  Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  • Instrukcja postępowania z umową finansową
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie)

  Umowa finansowa KA105

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów– indywidualne dla organizacji
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate[EN] [PL]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  Umowa finansowa KA125
  KA125 Umowa finansowa typu MONO

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

  KA125 Umowa finansowa typu MULTI

  • Załącznik II:Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji PDF
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

  Dokumenty wspólne dla obu typów umów KA125

  • Załącznik I: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów– indywidualne dla organizacji
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V:Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate[EN]       [PL]
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – dotyczy projektów wolontariatu  [EN]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  Pakiet informacyjny wolontariatu Erasmus+.

  • Karta wolontariatu Erasmus+ [PDF]
  • Cykl szkoleń i ewaluacji wolontariatu Erasmus+ [PDF]
  • Co wiąże się z projektem wolontariatu Erasmus+[PDF]
  • List powitalny dla wolontariusza [PDF]
  • Przewodnik po bazie wolontariatu na Europejskim Portalu Młodzieżowym [PDF]

   

  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

  Umowa finansowa

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów– indywidualne dla organizacji
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
   • Komunikat w sprawie wprowadzenia korekty w załącznikach III do umów na dofinansowanie projektów programu Erasmus+ konkurs 2017 [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [EN]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate[EN]
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – dotyczy wyłącznie Wolontariatu Europejskiego [DOC]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  Pakiet informacyjny Wolontariatu Europejskiego

  • Karta Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • Co wiąże się z projektem Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • List powitalny dla wolontariusza [PDF]
  • Zasady Akredytacji [PDF]
  • Baza Projektów Wolontariatu – podręcznik użytkownika [PDF]

   

  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

  Umowa finansowa

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów– indywidualne dla organizacji
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [EN]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate[EN]
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – dotyczy wyłącznie Wolontariatu Europejskiego [DOC]
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  Pakiet informacyjny Wolontariatu Europejskiego

  • Karta Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • Co wiąże się z projektem Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • List powitalny dla wolontariusza [PDF]
  • Zasady Akredytacji [PDF]
  • Baza Projektów Wolontariatu – podręcznik użytkownika [PDF]

  Raportowanie

  Raport przejściowy składają tylko te organizacje, instytucje, które posiadają stosowny zapis w umowie finansowej, dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

  • Raport przejściowy [XLS]

   

  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – dotyczy wyłącznie Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Lista pozostałych Beneficjentów [PDF]

  Pakiet informacyjny Wolontariatu Europejskiego

  • Karta Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • Co wiąże się z projektem Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • List powitalny dla wolontariusza [PDF]
  • Zasady Akredytacji [PDF]
  • Baza Projektów Wolontariatu – podręcznik użytkownika [PDF]

  Raportowanie

  Raport przejściowy składają tylko te organizacje, instytucje, które posiadają stosowny zapis w umowie finansowej, dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

  • Raport przejściowy [XLS]

   

  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Opis projektu oraz
  • Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – dotyczy wyłącznie Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Lista pozostałych Beneficjentów [PDF]

  Pakiet informacyjny Wolontariatu Europejskiego

  • Karta Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • Co wiąże się z projektem Wolontariatu Europejskiego [PDF]
  • List powitalny dla wolontariusza [PDF]
  • Zasady Akredytacji [PDF]
  • Baza Projektów Wolontariatu – podręcznik użytkownika [PDF]

  Raportowanie

  Raport przejściowy składają tylko te organizacje, instytucje, które posiadają stosowny zapis w umowie finansowej, dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

  • Raport przejściowy [XLS]

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie https://online.frse.org.pl)

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I:Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II:Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (mandates) – [DOC]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

  Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]  [EN]wersja do wglądu
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów, [EN]-wersja do wglądu
  • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PL] [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (mandates) – [DOC]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu – [XLS]

  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie)

  Umowa finansowa

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

  Umowa finansowa

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate[PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych [PDF] – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

  Umowa finansowa

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (wersja z dn. 2.08.2016 r.)
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate[EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Opis projektu – dostępny wkrótce
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu – dostępny wkrótce
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – jeśli dotyczy
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wykaz beneficjentów
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Opis projektu – dostępny wkrótce
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu – dostępny wkrótce
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – jeśli dotyczy
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
  • Załącznik VI: Wykaz beneficjentów

Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji

 • 2020
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie https://online.frse.org.pl)

  Spotkania Krajowe – umowa finansowa typu MONO

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu oraz szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne projektu [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  Spotkania Międzynarodowe- umowa finansowa typu MULTI

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu oraz szacunkowy budżet projektu  lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne projektu [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V : Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) część wniosku o dofinansowanie
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

  Spotkania Krajowe – umowa finansowa typu MONO

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu oraz szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne projektu [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

  Spotkania Międzynarodowe- umowa finansowa typu MULTI

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu oraz szacunkowy budżet projektu  lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne projektu [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V : Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL]      [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Spotkania Krajowe

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu oraz szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Spotkania Międzynarodowe

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate[EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Spotkania Krajowe

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu oraz szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  Spotkania Międzynarodowe

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate[EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Spotkania Krajowe

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  Spotkania Międzynarodowe

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  Spotkania Krajowe

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  Spotkania Międzynarodowe

  Umowa finansowa

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
  • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]