Formularze wniosków 2018

Formularze wniosków obowiązujące w konkursie 2018, w zależności od akcji i sektora, mogą mieć formę pliku PDF (eForm) lub formularza online (web-eForm).

  • Wnioski PDF znajdują się poniżej, w punkcie Formularze wniosków. Wystarczy przejść do właściwej akcji i sektora, a następnie zapisać plik z wnioskiem na swoim komputerze.

UWAGA! Formularza nie należy otwierać bezpośrednio w przeglądarce. Przy wypełnianiu wniosków zaleca się korzystanie z najnowszej wersji Adobe Reader, która jest dostępna tutaj: http://get.adobe.com/reader/, lub wersji poprzedzającej – Adobe Reader 2015.007 (15.7) i starszej.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy nieposiadający konta muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.

Jak złożyć wniosek

Przed złożeniem i wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładce „Jak złożyć wniosek” oraz w przewodniku do formularzy wniosków eForm  (wersja w j. angielskim i w j. polskim) opracowanym przez Komisję Europejską dla wszystkich akcji zdecentralizowanych w programie Erasmus+.

Uwaga! W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektora Młodzież z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie, w ciągu 2 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków, wiadomość e-mail na adres yia@erasmusplus.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć widok ekranu (print screen), potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

Formularze wniosków

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (ang. KA1: Learning Mobility of Individuals)

Termin składania wniosków: 1 lutego 2018 r. (sektory Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja Dorosłych), 15 lutego 2018 r (sektor Młodzież)

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

Najbliższy termin składania wniosków: 21 marca 2018 r., godz. 12:00 (sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych)

Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji (ang. KA3: Support for Policy Reform)

Najbliższy termin składania wniosków: 15 lutego 2018 r. (sektor Młodzież)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku Web Form.

Kalkulator odległości

W celu określenia kosztów podróży w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+, wszelkie odległości dotyczące podróży muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości we wniosku eForm.

Oświadczenie prywatności

Prosimy o zapoznanie się z założeniami dotyczącymi ochrony prywatności w projektach składanych w ramach Programu Erasmus+ (dane przechowywane i przetwarzane w systemach informatycznych Komisji Europejskiej oraz formularzach elektronicznych):