Prezentacje ODIE 2019

Sesje poranne:

Panel 1.
Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego:
Akcja 1. Mobilność w sektorze szkolnictwa wyższego [PDF]
Panel 2.
Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna [PDF]
Panel 3.
Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych:
Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych [PDF]
Panel 4.
Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego [PDF]
Panel 5.
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej [PDF]
Panel 6.
Erasmus+ dla sektora młodzieży:
Akcja 1. Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieży [PDF]
Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk [PDF]
Panel 7.
Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych [PDF]
Panel 8.
SALTO i TCA System wsparcia rozwoju kompetencji oraz budowanie
partnerstw międzynarodowych [PDF]
Panel 9.
PO WER dla sektora edukacji szkolnej:
Ponadnarodowa mobilność uczniów [PDF],
System online FRSE  [PDF]
Panel 10.
Erasmus+ działania międzysektorowe:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne: Erasmus+ – jak przygotować dobry projekt [PDF]
Panel 11.
Europejski Korpus Solidarności Nowy program dla organizacji [PDF]

Sesje popołudniowe:

Panel 1.
Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego:
Akcja 1. Mobilność w sektorze szkolnictwa wyższego [PDF]
Panel 2.
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej [PDF]
Panel 3.
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 2. Projekty współpracy szkół [PDF]
Panel 4.
Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne [PDF]
VET [PDF]
Panel 5.
Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne [PDF]
Panel 6.
Erasmus+ dla sektora młodzieży:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne. Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży [PDF]
Panel 7.
Europejski Korpus Solidarności. Nowy program dla organizacji [PDF]
Panel 8.
Programy bilateralne wymian młodzieży:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży [PDF]
Panel 9.
eTwinning. Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii [PDF]
Panel 10.
Eurodesk. Aktywność, Fundusze, Mobilność [PDF]