Wystawcy

Wystawcy

Fundacja SYNAPSIS

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawiają jakość ich życia. Fundacja prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób z autyzmem.

→ Fundacja SYNAPSIS

Doświadczenie osoby z autyzmem w wirtualnej rzeczywistości – film 360 stopni


Warszawskie Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

Warszawskie Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki jest jedyną certyfikowaną placówką w Polsce, która szkoli nauczycieli z pracy metodą lalek personalnych.

Metoda Persona Dolls skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych. Nauczyciel pracuje z dziećmi korzystając z lalki, która otrzymuje cechy dziecka w wieku wychowanków danej grupy rówieśniczej.

→ Persona Dolls – Polska


Image Recording Solutions

Image Recording Solutions działa na rynku audiowizualnym ponad 20 lat. Zbierane latami doświadczenie zaowocowało wypracowaniem przez nas zbioru zasad, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy.

Dystrybuowane przez nas produkty reprezentują najlepsze marki i jakość. Ich dobór następuje w taki sposób, aby tworzyły spójną ofertę dla różnego rodzaju odbiorców. Dzięki kadrze wykształconych fachowców projektujemy dla naszych klientów rozwiązania na miarę ich potrzeb. Nasze realizacje obejmują obiekty o różnym stopniu złożoności rozwiązań oraz o skalowalnej wielkości bądź powtarzalności. Doradzimy, jak wyposażyć dla Państwa nowoczesną klasę, salkę spotkań zarządu. Zaprojektujemy dla Was szkolne centrum konferencyjne, sale audytoryjne etc. W naszej pracy wykorzystujemy i łączymy najnowocześniejsze technologie wyświetlania, przetwarzania i dystrybucji obrazu i dźwięku, oraz interaktywne i sieciowe.

Posiadane przez nas doświadczenie pozwoliło na stworzenie przez nas zbioru dobrych praktyk które ułatwiają współpracę pomiędzy nami a zamawiającymi projekt, oraz pozwalają na ominięcie wielu przeszkód zazwyczaj towarzyszących takiemu przedsięwzięciu.

→ Image Recording Solutions


Forum Media Polska

Forum Media Polska znajduje się w pierwszej “trójce” największych wydawnictw fachowych w Polsce. Od ponad 17 lat dostarcza placówkom oświatowym, służbie zdrowia, menedżerom i przedsiębiorcom rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności oraz wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych. Wydawnictwo oferuje szerokie portfolio specjalistycznych publikacji, magazynów oraz eventów. Autorami publikacji są uznane autorytety, eksperci wybranych dziedzin, praktycy-specjaliści.

Forum Media Polska


 

Akces Edukacja

Akces Edukacja to oficjalny dystrybutor LEGO® Education w Polsce.Rozwiązania LEGO® Education oparte na koncepcji edukacyjnej STEAM łączącej elementy nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) pozwalają rozwijać kompetencje XXI wieku za pomocą prostych rozwiązań, angażując jednocześnie uczniów i rozbudzając ich entuzjazm. Od przedszkola do szkoły podstawowej i dalej – LEGO® Education to kompletny system dla edukacji z narzędziami dydaktycznymi opracowanymi w myśl zasady „nauka poprzez zabawę” oraz z rozbudowanym wsparciem merytorycznym, ze szkoleniami i materiałami dla nauczyciela skorelowanymi z Podstawą Programową.

→ Akces Edukacja


Dyrektor Szkoły

Czasopismo od 1994 roku wspiera kadrę kierowniczą oświaty w realizacji codziennych zadań, wdrażaniu zmian i reform oświatowych. Wyjaśnia, jak rozumieć prawo. Wyznacza wysokie standardy zarządzania placówkami.

→ Dyrektor Szkoły

Wczesna Edukacja

Kwartalnik, który wspiera dyrektorów i nauczycieli w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i uczniami klas I-III. Jako jedyni na rynku radzimy, jak zadbać o zachowanie ciągłości edukacyjnej.

→ Wczesna Edukacja

 

Konsultacje z ekspertem

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Wszystkich, którzy mają pytania lub potrzebują rozwiać swoje wątpliwości związane z projektami i zasadami programów, zapraszamy na indywidualne konsultacje z ekspertem.

W punkcie informacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będzie można spotkać się z ekspertami i porozmawiać  na tematy związane z programem Erasmus+, eTwinning oraz innymi inicjatywami międzynarodowymi koordynowanymi przez FRSE. Eksperci będą służyć wszelką pomocą we wszelkich kwestiach związanych z realizacją projektów, konsultować pomysły na nowe przedsięwzięcia, omawiać sprawy formalne i wymogi konkursów, a także doradzać w realizacji już rozpoczętych projektów i ich obsłudze.