Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet Naukowy Konferencji

 

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, dr h. c. mult.

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz,  Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Sopocie

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Maria Deptuła, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dr hab. Tomasz Gmerek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. DSW i SWPS, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

Dr hab. Piotr Plichta, Uniwersytet Wrocławski

Dr Paweł Poszytek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

Dr Edward Torończak, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

Komitet Organizacyjny

Alicja Pietrzak, Dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży Erasmus+, FRSE

Anna Kowalczyk, Koordynator Zespołu Partnerstw Strategicznych i Szkolnych Erasmus+, FRSE

Iwona Morawicz, Koordynator Zespołu Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej Erasmus+, FRSE

Weronika Przybysz, Zespół Partnerstw Strategicznych i Szkolnych Erasmus+, FRSE

Dr Edward Torończak, Zespół Partnerstw Strategicznych i Szkolnych Erasmus+, FRSE