Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych w ramach programu Erasmus+ ma zachęcić organizacje, które mają udokumentowane osiągnięcia w zapewnieniu odpowiedniej jakości mobilności dla osób uczących się i kadry w obszarze VET, do dalszego rozwijania ich strategii międzynarodowych.

Umiędzynarodowienie realizowane jest przede wszystkim poprzez uczenie się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ i włączenie wysokiej jakości działań mobilnościowych do programów nauczania. Obejmuje ono także rozwijanie podejścia międzynarodowego w całej organizacji wysyłającej, np. poprzez nawiązywanie kontaktów z podmiotami w innych krajach, propagowanie nauki języków obcych oraz wykraczanie poza krajowe podejście do kształcenia i szkoleń zawodowych. Proces umiędzynarodowienia ma także wspierać budowanie potencjału organizacji wysyłających w zakresie organizowania wysokiej jakości działań związanych z mobilnością dla osób uczących się i kadry, a jednocześnie nagradzać wysokiej jakości mobilność, promować ją i rozwijać.

Organizacje, które uzyskają Kartę jakości mobilności, będą mogły do 2020 roku aplikować w uproszczony sposób o środki w ramach Akcji 1. programu Erasmus+ – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkoleń zawodowych.

Posiadacze Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych

Numer akredytacjiInstytucja
2015-1-PL01-KA109-017780Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli - Technikum Nr 3
2015-1-PL01-KA109-017789Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
2015-1-PL01-KA109-017809Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie
2016-1-PL01-KA109-027466Zespół Szkół Nr 7 w Tychach
2016-1-PL01-KA109-027473Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego
2016-1-PL01-KA109-027480Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
2016-1-PL01-KA109-027483Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu
2016-1-PL01-KA109-027493Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2017-1-PL01-KA109-039136Komenda Stoleczna Policji
2017-1-PL01-KA109-039421Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie
2017-1-PL01-KA109-039422Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej
2017-1-PL01-KA109-039425Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie
2017-1-PL01-KA109-039432Zespół Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku
2017-1-PL01-KA109-039435Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
2018-1-PL01-KA109-051738Powiatowy Zespół Numer 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach
2018-1-PL01-KA109-051738Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
2018-1-PL01-KA109-051746Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
2018-1-PL01-KA109-051747Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku
2018-1-PL01-KA109-051749Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
2019-1-PL01-KA109-066337 Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie
2019-1-PL01-KA109-066336 Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
2019-1-PL01-KA109-066326 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie
2019-1-PL01-KA109-066333 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie
2019-1-PL01-KA109-066335Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
2019-1-PL01-KA109-066332Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie
2019-1-PL01-KA109-066334Zespół Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku