„Twój projekt inspiracją dla innych. Praktycznie o rezultatach projektów edukacyjnych”

Ogólnopolska Konferencja pt.:

„Twój projekt inspiracją dla innych.

Praktycznie o rezultatach projektów edukacyjnych”

13-14 września 2020 r.

Warszawa, Toruń, Łódź, Wrocław

Program Erasmus+ i kreatywność beneficjentów pozwoliły na realizację różnorodnych działań, umożliwiając rozwój instytucji edukacyjnych, ich społeczności, czy współpracy międzynarodowej.

W ostatnich latach wzmacniana była także synergia zarówno wewnątrz programu – między poszczególnymi jego sektorami – jak i z innymi programami Komisji Europejskiej, np. z programem eTwinning, czy Europejskim Korpusem Solidarności.

W każdym z nich organizacje działające na polu edukacji umiały się odnaleźć, z każdego potrafiły efektywnie skorzystać i wypracować zmiany, które pozytywnie wpływały na podnoszenie jakości edukacji poprzez rozwój pracowników i wzbogacenie oferty.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną efekty kilku – z grupy najciekawszych- projektów, których uczestników można uznać za ambasadorów działań podejmowanych przez ostatnie 7 lat. Każda z tych osób stanie się na dwa dni Państwa trenerem, który w praktyczny sposób przybliży Państwu wprowadzoną w swojej instytucji innowację lub metodę pracy.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo i komfort postanowiliśmy zorganizować to wydarzenie w 4 różnych lokalizacjach: w Warszawie, w Toruniu, w Łodzi oraz we Wrocławiu. W każdej z nich możemy gościć tylko 20 uczestników, co pozwoli nie tylko na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego, ale również umożliwi zachowanie kameralnego charakteru tego wydarzenia.

W każdym z 4 wymienionych miast prezentowane będą inne przykłady dobrych praktyk, różne narzędzia i metody pracy. Dlatego zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi 4 dostępnymi programami i wybór jednego z nich. Aby pomóc Państwu w wyborze odpowiedniej lokalizacji dla każdego z programów określiliśmy grupę docelową.

Przygotowany przez nas program wydarzenia zawiera elementy online oraz na żywo. Przewiduje zajęcia praktyczne, w terenie, a także część wykładową poświęconą nowej perspektywie finansowej, upowszechnianiu oraz grom terenowym.

Relacja on-line w poniedziałek 14 września