Prelegenci

Ogólnopolska Konferencja pt.:

„Twój projekt inspiracją dla innych.

Praktycznie o rezultatach projektów edukacyjnych”

13-14 września 2020 r.

Warszawa, Toruń, Łódź, Wrocław

Kamil Śliwowski – Centralny Dom Technologii w Warszawie
Trener i animator, specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności. Autor gry edukacyjnej “Trzęsienie danych”, współautor raportów o otwartych zasobach edukacyjnych i stanie edukacji cyfrowej w Polsce dla UNESCO, Centrum Cyfrowego, Ośrodka Rozwoju Edukacji. Bloguje i prowadzi newsletter o nowych technologiach i otwartych zasobach edukacyjnych na otwartezasoby.pl. Na co dzień dyrektor programu edukacyjnego Centralnego Domu Technologii oraz ekspert Fundacji Szkoła z Klasą.

 


Marta Puciłowska – Fundacja Szkoła z Klasą w Warszawie
Wiceprezeska zarządu Fundacji Szkoła z Klasą i trenerka, z wykształcenia kulturoznawczyni i tłumaczka ustna, przez kilka lat uczyła języka hiszpańskiego w szkole podstawowej i gimnazjum . W pracy łączy różne doświadczenia zawodowe, wierzy, że w edukacji też warto łączyć, a nie dzielić, pracuje z wykorzystaniem elementów metod inquiry-based learning i design-thinking, wplata elementy storytellingu.

 

 


Michał Szeląg – Fundacja Szkoła z Klasą w Warszawie
Dyrektor programowy Fundacji Szkoła z Klasą, koordynator programów edukacyjnych polskich i międzynarodowych m.in. Szkoła z Klasą i Wartość dodana, trener. Autor materiałów edukacyjnych i koncepcji programów kierowanych do nauczycieli wszystkich poziomów. Wierzy w skuteczność metody design thinking, która w centrum stawia potrzeby odbiorców. Z wykształcenia marketingowiec interesuje się reklamą, szczególnie społeczną, mediami i polityką.

 

 


Artur Wywigacz – Ekspert FRSE, trener
Autor i współautor gier terenowych, animacyjnych, symulacyjnych oraz hybrydowych wykorzystywanych w edukacji młodzieży i dorosłych (m. in. SMILEURBO). Od kilku lat współpracuje z FRSE przy organizacji warsztatów, konferencji oraz w zakresie oceny wniosków w sektorze Edukacji szkolnej i Młodzieży. Od lat związany z sektorem NGO, głównie w zakresie realizacji i koordynacji projektów edukacyjnych, w tym w obszarze rozwoju kompetencji osobistych i obywatelskich (np. w zakresie wykorzystania gry symulacyjnej „CoopAxle” Oś Współpracy do promowania aktywnego udziału młodzieży w partycypacji obywatelskiej). Instruktor terapii zajęciowej, trener, koordynator projektów edukacyjnych podejmowanych we współpracy z administracją publiczną oraz szkołami państwowymi, a także ekspert KE na polu edukacji.


Katarzyna Sawicka – Szkoła im. św. Jana de La Salle w Gdańsku
Koordynator projektów Erasmus+ KA1 w Szkołach De La Salle w Gdańsku. W ramach projektów, uczestniczyła w szkoleniach i obserwacjach szkół w Hiszpanii i na Malcie. Współtworzy projekty oparte na innowacjach oraz uważności, interesuje się edukacją outdoorową. Uczy języków obcych, hiszpańskiego i francuskiego. Jest licencjonowanym nauczycielem praktyki uważności Akademii Mindfulness dla Młodzieży. Ukończyła kurs Redukcji Stresu MBSR. Obecnie poszerza swoje umiejętności na szkoleniu nauczycielskim Terapii Poznawczej Opartej na Uważności MBCT. Prowadzi autorskie warsztaty uważności skierowane do dzieci.

 


Małgorzata Brasseuax – Szkoła im. św. Jana de La Salle w Gdańsku
nauczyciel języka angielskiego, terapeutka Instrumental Enrichment, twórczyni i koordyntorka projektów Erasmus+, pasjonatka nauczania metodą outdooru, czyli poza klasą, organizator wyjazdów oraz wymian międzynarodowych dla młodzieży, organizator i kierownik obozów sportowo-językowych.

 

 

 


Grażyna Ziółek – Przedszkole nr 273 w Warszawie
– Nauczycielka , terapeutka pedagogiczna , instruktorka gimnastyki korekcyjnej, trenerka metody “Persona dolls”, dyrektorka przedszkola, członek Warszawskiej Rady Edukacyjnej, członek Zarządu PK OMEP
– Autorka innowacji pedagogicznych i programów dla dzieci i rodziców
– Autorka artykułów na temat realizacji projektów unijnych w placówkach wychowania przedszkolnego w” Monitor prawny dyrektora”
– Współautorka publikacji dla dzieci i nauczycieli
– Koordynatorka projektów międzynarodowych; Comenius ” Maths through games” 2013-2015, Erasmus + : “Every child is special”2015-2018, “Blossoming outdoors” 2019-2021


Teodor Sobczak – Fundacja Innowatorium
Trener, wykładowca, ale przede wszystkim twórca narzędzi edukacyjnych i metodyk tej tematyki. Od 2004 roku zajmuje się tworzeniem zaawansowanych narzędzi symulacyjnych wykorzystywanych w edukacji młodzieżowej. Do tej pory stworzył kilkadziesiąt gier edukacyjnych różnego rodzaju. Od gier planszowych, przez aplikacje przeglądarkowe, edukacyjne gry miejskie oraz szkoleniowe gry interaktywne.

 

 


Iwona Wojcieszak – Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim
Nauczyciel mianowany, w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciel języka angielskiego i informatyki w szkole podstawowej. Egzaminator egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Ukończyła również studia na kierunku „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Koordynator dwóch projektów Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami. Uwielbia sport. Posiadaczka szalonego kota brytyjskiego.

 

 


Zenobia Rybka – Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim
Nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego w szkole podstawowej we Wziąchowie Wielkim w województwie dolnośląskim. Dwukrotnie uczestniczyła w wyjazdach w ramach programu Job shadowing w Niemczech i Hiszpanii. Zdobytą wiedzę i nowe pomysły chętnie wykorzystuje w swojej pracy z dziećmi i dzieli się z innymi nauczycielami. Kładzie nacisk na metody aktywizujące uczniów oraz wykorzystanie technologii i grywalizacji w nauczaniu języków obcych.

 

 


Agata Walter – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
Absolwentka politologii UAM w Poznaniu oraz Università per Stranieri w Perugii. Od trzynastu lat uczy j. włoskiego i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. Pasjonuje ją neurodydaktyka i psychologia rozwojowa. Koordynatorka projektów Erasmus+. Autorka artykułów prasowych upowszechniających innowacyjne metody nauczania oraz współautorka „Przewodnika dla nauczycieli, rodziców, uczniów. Mózgi w szkole”. O technikach nauczania pisze na blogu. Pasjonuje ją muzyka, ogrody, film, literatura, podróże. Prywatnie spełniona żona i mama dwójki wspaniałych nastolatków.

 


Justyna Nojszewska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
Anglistka, polonistka oraz wicedyrektor szkoły podstawowej; współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Instytutem Badań Kompetencji w Wałbrzychu, Centrum Bilingualism Matters w Poznaniu; autorka publikacji książkowych, programów nauczania, koordynatorka projektów Erasmus+; w pracy regularnie korzysta z nowoczesnych technologii, metod przyjaznych mózgowi, prowadzi dwa blogi edukacyjne.

 

 


Maciej Jankowski – Stowarzyszenie Passionfruits w Warszawie
Człowiek o licznych zainteresowaniach, w ciągłym poszukiwaniu inspiracji, pomysłów i wyzwań. Z wykształcenia – menedżer projektów, z pasji – tancerz i instruktor. Jako prezes Stowarzyszenia „Passionfruits” łączę obie te drogi, ciągle doskonaląc swoje umiejętności i zdobywając nowe doświadczenia. 26 lat byłem tancerzem, od 13 jestem instruktorem, ósmy rok zajmuję się koordynacją projektów. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że kocham to co robię!

 

 


Tomasz Ordza – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Ambasador programu eTwinning. Trener warsztatów komputerowych programu eTwinning w województwie wielkopolskim. Nauczyciel przedmiotów science w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Wraz ze swoimi wspaniałymi uczniami zrealizował (i będzie realizował) projekty w ramach eTwinning, których główną osią działania był przedmiot przyroda. Interdyscyplinarne projekty takie jak Rendez-vous with amphibian czy Aromatic garden pobudzały do pracy synapsy obu półkul mózgowych, a realizowane cele i zagadnienia w szerokim zakresie obejmowały podstawy programowe kilku przedmiotów szkolnych. Wszystkie jego STEAM-owe projekty nagrodzone Europejską Odznaką Jakości można znaleźć na stronie www.science-lubieto.pl
Podróżnik preferujący wędrówki górskie i jazdę na rowerze. Intryguje go ekologia, a inspiruje Szymborska. Stara się, aby jego uczniowie byli świadomymi obywatelami Europy, myśleli globalnie, działali lokalnie i dużo się uśmiechali.


Marta Dominiak-Świgoń – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorantka na Wydziale Biologii UAM, ekolog, popularyzatorka nauki. Ukończyła szkolenia z zakresu tutoringu i przywództwa w edukacji. Obecnie pracuje w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym jako specjalista ds. platform edukacyjnych. W edukacji stawia na STEAM, gdzie może łączyć naukę z technologią i innymi obszarami.

 

 

 


Małgorzata Garkowska – Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
Nauczyciel matematyki, koordynator projektów Comenius i Erasmus+. Koordynator projektu Comenius Why Maths?, który został zwycięzcą konkursu EDUinspiracje 2015 w kategorii Edukacja szkolna, a w 2017 r. w kategorii specjalnej 30-lecie ERASMUS+. Trener warsztatów komputerowych i ambasador programu eTwinning. Zrealizowała ponad 20 projektów eTwinning. Projekt MAVEN MAths Via ENglish został nagrodzony w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016 w kategorii Ambasadorzy eTwinning.

 


Anna Iwanowska – Fundacja Integracji Społecznej PROM we Wrocławiu
Pedagog i animator kultury. Od 11 lat koordynator wolontariatu europejskiego Erasmus+/EKS w Fundacji Prom z Wrocławia. Brała udział w szkoleniach dla koordynatorów wolontariatu (min.w Szkoleniu dot. jakości projektów (Anglia 2005), warsztatach z okazji 20-lecia EVS (Praga 2016) oraz w corocznych Zjazdach dla Polskich Org. wolontariatu. W latach 2008-2015 była koordynatorką świetlic środowiskowych Fundacji Prom. W okresie 2006-2008 pracowała w Wielkiej Brytanii jako wychowawca w szkole dla dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami.
Była wolontariuszką EVS w świetlicach środowiskowych dla dzieci w Portugalii, w projekcie VivArte Braga (2004).


Joanna Jędrzejczak – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FERSO) z Łodzi
Od 2006 roku koordynuje wolontariuszy międzynarodowych, pracujących w łódzkich przedszkolach i szkołach. Współpracuje z placówkami w obszarze realizacji działań merytorycznych i organizacyjnych. Trenerka realizująca szkolenia z obszaru edukacji pozaformalnej i wolontariatu, twórczyni i koordynatorka licznych projektów realizowanych we współpracy z Wydziałem edukacji i placówkami edukacyjnymi każdego szczebla. Ekspertka w realizacji międzynarodowych projektów edukacji dorosłych i młodzieży.


Edyta Izwantowska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie
Nauczyciel języka angielskiego z 16-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Koordynator zespołu do spraw mobilności oraz do realizacji zadań wynikających z zatwierdzonych wniosków realizowanych ze środków Erasmus + KA1 – Mobilność edukacyjna. Uczestniczka mobilności zagranicznych w ramach projektu TIKTIK!TAK! Z innowacyjnymi metodami nauka języka angielskiego chodzi jak w zegarku” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna w ramach projektu „Ponadwymiarowa mobilność kadry edukacji szkolnej”-konkurs 2017.W nauczaniu stawia na odpowiednią motywację. Motywowanie to zadanie nauczyciela, aby ukierunkować, pomóc, zachęcić.


Urszula Głodowska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie
Nauczyciel języka angielskiego z 14-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Współautorka wniosków w ramach akcji KA1- Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus+ ocenionych bardzo wysoko i zatwierdzonych do realizacji w placówce macierzystej. Uczestniczka mobilności zagranicznych w ramach projektu TIKTIK!TAK! Z innowacyjnymi metodami nauka języka angielskiego chodzi jak w zegarku” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna w ramach projektu „Ponadwymiarowa mobilność kadry edukacji szkolnej”-konkurs 2017.