Erasmus+
Unijny program edukacyjny na lata 2014-2020

O Programie

Przewodnik po programie

Terminy składania wniosków

Jak złożyć wniosek

RUSZA PROGRAM ERASMUS+ 2021-2027
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW OGŁOSZONE!

Sektory

Edukacja Dorosłych

Dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych organizacje mogą wymieniać się doświadczeniami, rozwijać ofertę edukacyjną dla osób dorosłych, poprawiać kompetencje swojej kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami.

Edukacja Szkolna

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych, Uczniowie w projektach rozwijają kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas realizowanych zagranicznych mobilności.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekty realizowane w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mają na celu wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno w wymiarze indywidualnym poprzez realizację mobilności jak i w wymiarze instytucjonalnym bądź systemowym dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Ponadto projekty wspierają rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych.

Młodzież

Dzięki akcjom wspieranym w ramach programu Erasmus+ w sektorze Młodzież, osoby młode i pracujące z młodzieżą zyskują wiele możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Akcje Centralne Erasmus+ Sport

Akcje centralne Erasmus+ to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Odpowiadają swoją strukturą akcjom zdecentralizowanym. Dodatkowo można wnioskować do akcji Jean Monnet oraz akcji Sport. Projekty centralne mają za zadanie odpowiadać na europejskie priorytety. Promują działania międzysektorowe oraz współpracę z biznesem i rynkiem pracy

Szkolnictwo Wyższe

W tym sektorze edukacji program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

Oficjalna Inauguracja nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla programów i inicjatyw edukacyjnych

Ogólnopolski Dzień Informacyjny
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności