Wrocław

Ogólnopolska Konferencja pt.:

„Twój projekt inspiracją dla innych.

Praktycznie o rezultatach projektów edukacyjnych”

13-14 września 2020 r.

Wrocław

Grupa docelowa konferencji: nauczycielki i nauczyciele przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego

I Dzień Konferecji (niedziela, 13 września)

II Dzień Konferecji (poniedziałek, 14 września)

Kontakt

Weronika Przybysz

email: wprzybysz@frse.org.pl

tel: 22 46 31 205

Łukasz Sopyła

email: lsopyla@frse.org.pl

tel: 22 46 31 476