Sesje warsztatowe i wykłady

 

Ogólnopolska Konferencja pt.:

„Edukacja włączająca

– od założeń do praktyki”

30 października 2019 r., Warszawa

 

Sesje warsztatowe i wykłady