Program

 

Ogólnopolska Konferencja pt.:

„Edukacja włączająca

– od założeń do praktyki”

30 października 2019 r., Warszawa

 

9:30-10:00

Rejestracja

CZĘŚĆ WYKŁADOWA


10:00-11:35

Uroczyste otwarcie konferencji
przedstawiciel FRSE, MEN

Zmiana koncepcji – tendencje w polityce i praktyce w Europie i na świecie
Amanda Watkins, Verity Donelly, Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

Edukacja włączająca w Polsce – geneza, teraźniejszość, perspektywy
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska UAM, prof. dr hab. Grzegorz Szumski UW

11:35-11:45

Przerwa

11:45-12:45

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów – podejście funkcjonalne
dr Tomasz Knopik UMCS

Ocenianie dla rozwoju
prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak KUL

Erasmus+ dla edukacji włączającej
przedstawiciel FRSE

12:45-13:30

Przerwa lunchowa

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA


13:30-14:30

RÓWNOLEGŁE SESJE WARSZTATOWE

SESJA I: Ocena funkcjonalna potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
Prowadzi: Marzenna Czarnocka, Monika Zakrzewska

SESJA II: Edukacja włączająca wobec uczniów zdolnych – szanse i wyzwania
Prowadzi: dr Tomasz Knopik UMCS

SESJA III: Zarządzanie w edukacji włączającej
Prowadzi: prof. dr hab. Beata Jachimczak , UAM

14:30-14:45

Przerwa

14:45-15:45

RÓWNOLEGŁE SESJE WARSZTATOWE

SESJA IV: Ocenianie dla rozwoju
Prowadzi: Bożena Będzińska-Wosik

SESJA V: Co warto wiedzieć o relacjach rówieśniczych dotyczących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? O szansach i zagrożeniach.
Prowadzi: dr hab. Piotr Plichta UWr

SESJA VI: Zasoby dla edukacji włączającej, rozwój szkoły, szkoła jako organizacja ucząca się
Prowadzi: prof. dr hab. Zenon Gajdzica UŚ

15:45-16:00

Przerwa

16:00-17:00

RÓWNOLEGŁE SESJE WARSZTATOWE

SESJA VII: Projektowanie uniwersalne w praktyce
Prowadzi: dr Agnieszka Olechowska APS

SESJA VIII: Współpraca placówek ogólnodostępnych i specjalnych
Prowadzi: Anna Tomaszewska, Małgorzata Tomaszewska

SESJA IX: Finansowanie wspierające rozwój edukacji włączającej
Prowadzi: Liliana Zientecka