02
paź
2019
Spotkanie wprowadzające do realizacji Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego ̵[...]
Data rozpoczęcia:
2 października 2019
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe

Opis wydarzenia

Zapraszamy na spotkanie wprowadzające do realizacji Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego w 2019 roku

Cele wydarzenia

Celem wydarzenia jest:

  • przedstawienie zasad realizacji projektów typu „Partnerstwa strategiczne”, które wynikają z umowy finansowej pomiędzy beneficjentem a Narodową Agencją,
  • zaprezentowanie realizacji projektów od strony praktycznej,
  • przedstawienie narzędzi informatycznych Komisji Europejskiej i Narodowej Agencji wspierających realizację i rozliczanie projektów,
  • podniesienie kompetencji realizatorów projektów w dziedzinie zapewniania jak najlepszego i trwałego wpływu projektów.

 

Materiały pokonferencyjne:

Koordynatorzy wydarzenia

Anna Bielecka

email: abielecka@frse.org.pl

tel: 22 46 31 241

Zobacz nadchodzące wydarzenia