Struktura programu

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań zwanych akcjami kluczowymi. W odniesieniu do poszczególnych obszarów edukacji struktura programu obejmuje sektory:

Edukacja Szkolna, Szkolnictwo Wyższe, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja dorosłych,Młodzież, a także Akcje centralne i Sport.

Każda z akcji kluczowych obejmuje projekty zdecentralizowane,o realizacji których decydują narodowe agencje programu Erasmus+, oraz scentralizowane.Tymi ostatnimi zarządza Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego(EACEA) w Brukseli.

 

Nowy Program Unii Europejskiej ERASMUS+ (2014-2020)

AKCJA 1.AKCJA 2.AKCJA 3.
Mobilność edukacyjnaWspółpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktykWsparcie w reformowaniu polityk
+ AKCJE CENTRALNE: Jean Monnet, Sport

Aby uczestnicy oraz beneficjenci poprzednich programów mogli swobodnie poruszać się po programie Erasmus+, w odniesieniu do poszczególnych akcji stosujemy również nazwy sektorów: Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież.

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Beneficjenci programu Erasmus+ realizują projekty w zakresie mobilności oraz organizują wydarzenia na dużą skalę w ramach Wolontariatu Europejskiego. Program umożliwia studentom odbycie wspólnych studiów magisterskich, a także korzystanie w trakcie nauki w innym kraju z nisko oprocentowanych pożyczek. Jeśli chodzi o kadrę i osoby pracujące z młodymi ludźmi, Erasmus+ wspomaga rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz umożliwia pogłębienie wiedzy na temat strategii w dziedzinie kształcenia, szkolenia oraz młodzieży. Uczestnicy programu stają się bardziej otwarci na różnorodność kulturową i społeczną.

Zobacz ofertę Akcji 1. programu Erasmus+ dla sektora:
Edukacja szkolna | Kształcenie i szkolenia zawodowe | Szkolnictwo wyższe | Edukacja dorosłych | Młodzież

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Beneficjenci programu Erasmus+ tworzą partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży; zawierają sojusze na rzecz wiedzy oraz umiejętności sektorowych, a także budują potencjał w dziedzinie młodzieży. Uczestniczące w programie podmioty chętniej wdrażają innowacje: przygotowują atrakcyjniejsze programy kształcenia i szkolenia, szerzej wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne. Dzięki Erasmusowi+ europejskie instytucje i organizacje częściej korzystają z doświadczeń innych podmiotów, a także rozwijają swój potencjał, co umożliwia im działanie na szczeblu międzynarodowym.

Zobacz ofertę Akcji 2. programu Erasmus+ dla sektora:
Edukacja szkolna | Kształcenie i szkolenia zawodowe | Szkolnictwo wyższe | Edukacja dorosłych | Młodzież

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk

W dziedzinie reform politycznych organizowane są spotkania z osobami decyzyjnymi w sprawach młodzieży, gromadzona jest wiedza na temat edukacji, szkoleń oraz młodych ludzi, realizowane są tzw. przyszłe inicjatywy, czyli perspektywiczne projekty współpracy, a także prowadzona jest współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Dzięki programowi ulepszane są systemy funkcjonujące w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Zobacz ofertę Akcji 3. programu Erasmus+ dla sektora: Młodzież

Erasmus+ sport

Beneficjenci programu Erasmus+ Sport prowadzą współpracę partnerską oraz organizują niekomercyjne europejskie imprezy sportowe. Dzięki tym działaniom eliminowane są takie zagrożenia, jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych oraz przemoc. Czytaj dalej »

Jean Monnet

Uczestnicy programu Jean Monnet zajmują się badaniami i nauczaniem, a także prowadzeniem debaty orientacyjnej ze światem akademickim. Głównym celem tych działań jest propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów w dziedzinie integracji europejskiej. Czytaj dalej »