Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe

Akcja 1 „Mobilność”Przykładowe pytania:

  • Jakie wymagania muszą spełniać instytucje składające wnioski o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego?
  • Moja uczelnia nie posiada Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Jak może ją uzyskać?
  • Czy w ramach akcji mobilność-szkoły wyższe możemy realizować wyjazdy absolwentów zewnętrznych, czy wyłącznie własnych?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”Przykładowe pytania:

  • Jakie instytucje mogą składać wnioski o dofinansowanie partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego?
  • Czy w projekcie mogą wziąć udział instytucje z krajów partnerskich?
  • Czy w projektach typu partnerstwa strategiczne został określony procent współfinansowania, wkład własny konsorcjum w realizowany projekt?
  • Jaka może być wysokość dofinansowania?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.