Edukacja dorosłych

Edukacja dorosłych

Przykładowe pytania:

  • Ile wniosków może złożyć jedna instytucja w akcji 1.? Czy będą jakieś ograniczenia?
  • Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania mobilności w akcji 1., która zakłada wyjazd kadry edukacyjnej na kurs szkoleniowy?
  • Czy można uzyskać dofinansowanie opłaty za szkolenie w akcji 1.?
  • Czy dla akcji 2 w Portalu Użytkownika URF rejestracji musi dokonać wyłącznie organizacja wnioskująca (koordynator) czy również organizacje partnerskie?
  • Jak znaleźć partnera do projektu w akcji 2?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.