Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akcja 1 „Mobilność”Przykładowe pytania:

  • Ile wniosków może złożyć jedna instytucja do akcji 1? Czy będą jakieś ograniczenia?
  • Czy placówki edukacyjne o złożonej strukturze (np. zespoły szkół) mogą złożyć więcej niż jeden projekt mobilności w danym roku konkursowym do sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe?
  • Czy na staż zagraniczny może wyjechać absolwent studiów wyższych?
  • Czy na staż zagraniczny może wyjechać osoba bezrobotna?
  • Czy uczniowie wyjeżdżający na staże będą mogli otrzymać dofinansowanie na przygotowanie językowe?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”Przykładowe pytania:

  • Czy instytucja wnioskująca o dofinansowanie projektu partnerstw strategicznych musi być instytucją specjalizującą się w kształceniu i szkoleniach zawodowych?
  • Na jakich zasadach mogą uczestniczyć w projekcie kraje partnerskie (Partner Country)?
  • Czy tylko dwie szkoły zawodowe mogą zawiązać partnerstwo i realizować projekt partnerstw strategicznych?
  • Czy jedna instytucja może złożyć więcej niż jeden wniosek?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.