Eurodesk

 

 

 

Jednym z najważniejszych narzędzi wspierającym program Erasmus+ i politykę młodzieżową UE jest Europejski Portal Młodzieżowy, którego zarządzanie Komisja Europejska powierzyła sieci informacyjnej Eurodesk. Sieć działa w Polsce od ponad 10 lat. W programie Erasmus+ wspierana jest w ramach akcji 3 „Wspieranie reform w edukacji”. Swoją misję Eurodesk będzie więc kontynuował przez co najmniej najbliższe 7 lat. A jaka to misja? Przypomnijmy.

Misją Eurodesku jest informacja. Informacja europejska. Informacja europejska dla młodzieży. Eurodesk gromadzi informacje, przetwarza informacje, aktualizuje informacje, udziela informacji, rozpowszechnia informacje… A bardziej konkretnie: prowadzimy bazę programów grantowych, organizacji, źródeł informacji i projektów młodzieżowych. Odpowiadamy na pytania, piszemy newsy i artykuły, wydajemy publikacje, prowadzimy zajęcia dla młodzieży…

Do naszych grup docelowych – młodzieży i osób pracujących z młodzieżą – docieramy na wszelkie możliwe sposoby. Poprzez strony internetowe (www.eurodesk.pl i Europejski Portal Młodzieżowy), media społecznościowe (Faceboook), eurolekcje i warsztaty, elektroniczne newslettery, publikacje („Na biało”, „Altruista w Akcji”, „Studiowanie to wyzwanie”). Wspólnie z koleżankami i kolegami z Narodowej Agencji Erasmus+ wydajemy kwartalnik „Europa dla Aktywnych”.

Kluczową rolę w działalności Eurodesku odgrywa sieć, do której należy ponad 1300 organizacji i instytucji w Europie (w tym ponad 80 w Polsce). To w większości organizacje młodzieżowe prowadzące działalność informacyjną. Dzięki nim Eurodesk dociera do najdalszych zakątków Polski i Europy.

Zmiana z „Młodzieży w działaniu”, której częścią był Eurodesk, na akcję 3 Erasmusa+ nie wpłynie znacząco na działania Eurodesku w Polsce. Co nas czeka? Na pewno systematyczny rozwój odnowionego Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Trwają prace nad nową stroną Eurodesk Polska, w planach  nowy newsletter, większe zaangażowanie w media społecznościowe oraz dalsza rozbudowa sieci. Będziemy też systematycznie informować o programie Erasmus+. Na początek rozebraliśmy go na czynniki pierwsze – wszystkie granty dostępne w ramach Erasmusa+ opisaliśmy w bazie programów Eurodesk Polska.