19
mar
2021
Webinarium pt. Cyfrowy Erasmus+, czyli co to jest European Student Card Inititative i dlaczego warto[...]
Data rozpoczęcia:
19 marca 2021
Miejsce:
Online
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe

Opis wydarzenia

Uczelnie uczestniczące w programie Erasmus+ i realizujące mobilność edukacyjną na podstawie karty ECHE są zobowiązane do przygotowania się do wymiany dokumentacji związanej z mobilnością (w pierwszej kolejności studentów) poprzez narzędzia/platformy informatyczne wchodzące w skład „Erasmusa-bez-papieru” (EWP – Erasmus Without Paper). Jest to element szerszej inicjatywy, mającej na celu doprowadzenie do posługiwania się Europejską Kartą Studenta (European Student Card Initiative, ESCI) w uczelniach funkcjonujących w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego/Europejskiego Obszaru Edukacji. Pierwszym elementem, jaki ma być zrealizowany w ramach tej inicjatywy będzie wymiana poprzez narzędzia/platformy internetowe „Porozumienia o programie studiów”  (OnLine Learning Agreement, OLA).

Cele wydarzenia

  • zaktualizowanie informacji nt. nowego programu Erasmus+, karty ECHE oraz konkursu 2021
  • zaktualizowanie harmonogramu wprowadzania bezpapierowego (elektronicznego) obiegu dokumentów związanych z organizacją wyjazdów studentów
  • przedstawienie zagadnienia logowania federacyjnego (eduGAIN), uwierzytelnienia danych studentów, generowania identyfikatora ESI (European Student Identifier)
  • omówienie modułów EWP Dashboard – OLA (Online Learning Agreement) i IIAM (Inter-institutional Agreement Manager)

Materiały pokonferencyjne:

  • Erasmus+ 2021-2027 – [PDF]
  • Rejestracja do Learning Agreement, eduGAIN i rozwiązania proponowane przez konsorcjum PIONIER -[PDF]
  • Dashboard i OLA (Online Learning Agreement) – [PDF]
  • IIAM (Inter-institutional Agreement Manager) – [PDF]
  • Podsumowanie  [PDF]

Koordynatorzy wydarzenia

Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego Programu Erasmus+

email: he@erasmusplus.org.pl

tel: 22 46 31 050

Zobacz nadchodzące wydarzenia