17
wrz
2020
Webinarium informacyjne o projektach Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego – dodatkowy [...]
Data rozpoczęcia:
17 września 2020
Miejsce:
Online
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe

Opis wydarzenia

W ramach przygotowania polskich uczelni do skorzystania z możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w konkursie wniosków 2020 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza przedstawicieli szkół wyższych na webinarium informacyjne na temat Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa na rzecz edukacji cyfrowej.

Co to są Partnerstwa strategiczne?

  • projekty edukacyjne,
  • umożliwiają współpracę z uczelniami z innych krajów,
  • mają na celu podnoszenie jakości kształcenia, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, modernizacji programów kształcenia i przedmiotów itp.,
  • trwają od 1 do 2 lat
  • średnie dofinansowanie jednego projektu wynosi 230 tys. euro.

Cele wydarzenia

Przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat dodatkowego konkursu Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego, które pomogą w przygotowaniu projektów wysokiej jakości. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o projektach i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjentów programu doświadczonych w realizacji projektów.

 

Materiały pokonferencyjne

  • Sesja I – Charakterystyka Partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej i konstruowanie budżetu projektu – zobacz
  • Sesja II – Jak można wykorzystać projekty typu Partnerstwa strategiczne do przygotowania uczelni do kształcenia zdalnego?” na przykładzie projektu Glocal Politechniki Białostockiej – zobacz
  • Sesja III – Kryteria merytorycznej oceny wniosków i procedura wnioskowania – zobacz
  • Dodatkowy konkurs 2020  Gotowość do prowadzenia edukacji cyfrowej [PDF]
  • Przykład Partnerstwa Strategicznego w szkolnictwie wyższym – projekt „GLOCAL- innowacyjne kształcenie przyszłych inżynierów odpowiadające na problemy współczesnych miast [PDF]

Koordynatorzy wydarzenia

Zespół Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

email: he2@erasmusplus.org.pl

tel: 22 46 31 241

Zobacz nadchodzące wydarzenia