26
cze
2019
Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych szkół wyższych
Data rozpoczęcia:
26 czerwca 2019
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Zasady realizacji, rozliczania i sprawozdawania działań związanych z mobilnością edukacyjną oraz Partnerstwami strategicznymi w programie Erasmus+”, które odbędzie się 26 czerwca br. (środa) w Warszawie. Spotkanie będzie prowadzone przez pracowników Narodowej Agencji oraz przedstawicieli uczelni.

Cele wydarzenia

Przybliżenie uczestnikom spotkania zasad realizacji, rozliczania i sprawozdawczości w projektach „Mobilności” i „Partnerstw strategicznych” programu Erasmus+ poprzez:

  • omówienie zasad obliczania dofinansowania różnych typów projektów;
  • omówienie zasad rozliczania dofinansowania różnych typów projektów ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów mobilności;
  • charakterystykę typów i zakresu kontroli i audytów, jakie może przeprowadzać Narodowa Agencja, Komisja Europejska lub instytucje działające na ich zlecenie;
  • wymianę doświadczeń na temat sposobów rozwiązywania podobnych zagadnień/problemów w różnych uczelniach.

 

Materiały pokonferencyjne:

 

Koordynatorzy wydarzenia

Joanna Jóźwik

(od PL TARNOW02 do PL WARSZAW21)

email: jjozwik@frse.org.pl

tel: 22 46 31 491

Zobacz nadchodzące wydarzenia