25
paź
2019
KONFERENCJA „Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element zapewnian[...]
Data rozpoczęcia:
25 października 2019
Miejsce:
Poznań
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce, we współpracy z Zespołem Bolońskim KRASP i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na spotkanie, podczas którego zostanie podjęta ważna dla jakości kształcenia tematyka warsztatu dydaktycznego nauczycieli akademickich.

Ustanowiony w 2010 r. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) stwarza osobom uczącym się, nauczycielom oraz instytucjom oferującym kształcenie duże możliwości współpracy międzynarodowej i wzajemnego czerpania z doświadczeń innych. Możliwości te oferuje m.in. program Erasmus+, który jest istotnym narzędziem realizacji strategicznych założeń uczelni w zakresie umiędzynarodowienia.

W programie Erasmus+ realizowane są projekty, które promują kształcenie zorientowane na studenta (student-centred learning) i aktywizujące metody nauczania, np. nauczanie na bazie realizacji projektu (project-based learning) czy na bazie rozwiązywania problemów badawczych (problem-based learning). Program Erasmus+ umożliwia pracownikom uczelni wyjazdy do zagranicznych ośrodków akademickich w celu prowadzenia zajęć ze studentami oraz w celach szkoleniowych. Dzięki temu nauczyciele szkół wyższych mogą podnosić swoje kompetencje dydaktyczne i wymieniać się doświadczeniami z kolegami i koleżankami z innych krajów.

Zapraszamy Państwa do dyskusji nad tym, jak uczelnie mogą systemowo wspierać rozwój dydaktyczny swoich nauczycieli, a tym samym poprawiać atrakcyjność oferty programowej i wypełniać swoją misję wobec społeczeństwa.

Cele wydarzenia

Celem konferencji jest dyskusja nad podnoszeniem jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych poprzez inwestowanie w rozwój umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich.

Materiały pokonferencyjne:

  • Jak UAM wspiera dydaktyków[PDF]
  • Rozwijanie kompetencji dydaktycznych AM Szczecin[PDF]
  • Rozwijanie kompetencji społecznych a jakość kształcenia [PDF]
  • Jakość kształcenia a wyzwania współczesności [PDF]

Koordynatorzy wydarzenia

Anna Bielecka

email: abielecka@frse.org.pl

tel: 22 46 31 241

Zobacz nadchodzące wydarzenia