22
lis
2019
Konferencja – “Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”
Data rozpoczęcia:
22 listopada 2019
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

W czerwcu 1999 roku ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe w 29 krajach Europy podpisali w Bolonii deklarację, na mocy której postanowiono pracować nad harmonizacją krajowych systemów edukacji wyższej, tak, aby utworzyć Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EOSW), wspierać współpracę międzynarodową uczelni oraz mobilność studentów i pracowników. Ocena dorobku tych 20 lat i ich znaczenia dla obecnej kondycji szkolnictwa wyższego w krajach – uczestnikach Procesu Bolońskiego jest różna.

Cele wydarzenia

Podczas konferencji chcemy ocenić ten dorobek i przedyskutować bilans zamierzeń i dokonań EOSW w trakcie debaty oksfordzkiej, zapraszając także uczestników konferencji do wyrażenia osobistych przemyśleń i refleksji. Proces Boloński znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym – formułowana jest nowa, ambitna strategia rozwoju EOSW na następną dekadę. Strategia, która powinna pomóc przygotować społeczeństwa Europy do wyzwań XXI wieku: ekspansji technologicznej (w tym cyfryzacji), zmian społecznych (w tym migracji), zmian klimatycznych, politycznych i innych. Przewodnim hasłem tej strategii staje się społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie uczelni. Jakie są jej założenia? Co kryje się za tymi hasłami? Jakiego komunikatu można się spodziewać po konferencji ministrów w Rzymie w czerwcu 2020 r.? To także stanie się tematem naszej debaty.

Konferencja jest wspólną inicjatywą KRASP i FRSE  i jest adresowana przede wszystkim do przedstawicieli uczelni, którzy są zainteresowani kierunkami rozwoju polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie były i są wprowadzane dzięki obecności Polski w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Przewidywany jest udział przedstawicieli wszystkich grup tworzących społeczność akademicką: władz uczelni, pracowników dydaktycznych, pracowników zajmujących się zarządzaniem procesem kształcenia, studentów, doktorantów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucji zaangażowanych w umiędzynarodowienie kształcenia w szkołach wyższych.

Materiały pokonferencyjne:

  • The Bologna Process – Ligia Deca, State Advisor on Education and Research Presidential Administration Romania [PDF]
  • Proces boloński – szansa na modernizację i reformy społeczne – Adam Gajek [PDF]

Koordynatorzy wydarzenia

Renata Decewicz

email: rdecewicz@frse.org.pl

tel: 22 46 31 243

Zobacz nadchodzące wydarzenia