08
sty
2019
Warszawa
Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją  projektów edukacyjnych. Szczególnie zapraszamy nowych wnioskodawców, który chcieliby rozpocząć współpracę  w ramach unijnych programów edukacyjnych. Podczas tegorocznego dnia informacyjnego zaprezentujemy wszystkie inicjatywy i programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Sesje tematyczne

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość rozmowy z ekspertami z Narodowej Agencji, którzy będą odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące Programu.

Targi Dobrych Praktyk to okazja, by poznać interesujące projekty realizowane przez beneficjentów, wymienić się doświadczeniami i zdobyć inspirację do nowych działań.

Ponadto dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępne będą punkty informacyjne, w których można będzie uzyskać informacje na tematy związane z edukacją.

Opis wydarzeń towarzyszących

 • Punkty informacyjne

  Dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępne będą punkty informacyjne, w których można będzie uzyskać informacje dotyczące programów edukacyjnych realizowanych przez FRSE:

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

  Zmienia życie, otwiera umysły

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) działa od 25 lat. FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Instytucja daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny, umożliwiając rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

  Eurodesk

  sieć dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

  Eurodesk to sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą działająca w 33 krajach Europy. W jej skład wchodzi ponad 1000 organizacji, w tym blisko 100 z Polski. Ich działalność związaną z informacją europejską koordynują krajowe biura Eurodesku. 

  Europejski Korpus Solidarności

  wolontariat i rozwój zawodowy dla młodych 18-30

  Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiająca młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Program oferuje wsparcie dla inicjatyw, których działalność ma charakter solidarnościowy.

  eTwinning

  narzędzia TIK dla nauczycieli

  Program eTwinning funkcjonuje w Polsce już ponad 10 lat, promując współpracę szkół z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) oraz realizując różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zapewnia pomoc i narzędzia niezbędne do nawiązania bezpiecznego partnerstwa online i realizacji międzynarodowych projektów. W ich ramach uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich w innych krajach, planują zadania w oparciu o nowoczesne technologie i wspólnie się uczą. Rozwijają dzięki temu kompetencje kluczowe, głównie w zakresie posługiwania się TIK, jak również kompetencje językowe czy związane z pracą w wielokulturowym zespole.

  Zespół Ekspertów ECVET

  Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training) jest inicjatywą Unii Europejskiej, która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie.

  Europass

  wzory dokumentów zawodowych

  Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiająca obywatelom Europy prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich atrakcyjność na krajowym i europejskim rynku pracy.  Sieć Europass tworzą 33 kraje Unii Europejskiej. Europass to w praktyce pięć wzorów dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze Unii Europejskiej, państw EFTA, EOG oraz krajów kandydujących do UE. Każdy z dokumentów może funkcjonować samodzielnie, ale komplementując je, można stworzyć pełne portfolio opisujące karierę zawodową.

  EPALE

  platforma dla ekspertów uczących dorosłych

  EPALE to wielojęzyczna platforma promująca wysoką jakość uczenia się wśród międzynarodowej społeczności ekspertów zajmujących się edukacją dorosłych. Platforma dostępna w 36 krajach i w 24 językach. Platforma skupia obecnie ponad 32 tys. użytkowników w całej Europie w tym ponad 1800 użytkowników w Polsce.

  Program Edukacja

  Working together for a green, competitive and inclusive Europe

  Program Edukacja ma na celu zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami – darczyńcami czyli Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

  PO WER

  projekty mobilnościowe dla kadry, uczniów, studentów oraz absolwentów szkół zawodowych

  FRSE realizuje projekty w ramach programu POWER – Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. Wspierają m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, mobilność studentów z niepełnosprawnością i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

  Polsko-Litewski  Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży programy bilateralne wymian młodzieży

  Polsko-Litewski  Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży wspierają wspólne działania młodzieży z obu państw służących  budowaniu przyjaznej współpracy między narodami Polski i Litwy oraz Polski i Ukrainy.

  WorldSkills Poland

  promocja zdolności uczniów szkół zawodowych

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowanie Polski do udziału w konkursach WorldSkills oraz EuroSkills. Zadaniem FRSE jest wyłonienie zawodników oraz ekspertów, którzy będą reprezentować nasz kraj, a w przyszłości również przygotowanie narodowych konkursów kompetencji zawodowych stanowiących eliminacje do konkursów o skali globalnej.

 • Dobre praktyki

  Dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępne będą stoiska dobrych praktyk, w których można będzie wzbogacić wiedzę korzystając z doświadczeń innych instytucji, które realizują programy edukacyjne:

  Edukacja dorosłych
  Centrum Spotkań Europejskich “Światowid”
  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

  VET
  Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
  Zespół Szkół Chemicznych im. I. Łukasiewicza w Bydgoszczy

  Edukacja Szkolna
  Szkoła Podstawowa nr 75 im.M.Konopnickiej
  XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

  eTwinning
  Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie
  Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu

  Zespół Młodzież Erasmus+
  Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Małopolski
  Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

 • Stoiska eksperckie

  Dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępne będą stoiska eksperckie, w których można będzie uzyskać  szczegółowe informacje dotyczące programów edukacyjnych realizowanych przez beneficjentów:

  • Zasady finansowe w programie Erasmus+ Projekty Mobilnościowe
  • Zasady finansowe w programie Erasmus+ Projekty Partnerskie
  • Erasmus+ Edukacja dorosłych
  • Projekty Erasmus+ w szkolnictwie wyższym
  • Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
  • POWER Edukacja szkolna – projekt ” Ponadnarodowa mobilność uczniów”
  • Współpraca Szkół
  • Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji
  • Mobilność kadry
  • Erasmus+ Sport
  • Informacje o nowym programie
  • Europejski Korpus Solidarności
  • Erasmus+ Młodzież
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

   

Kontakt


Notice: Undefined offset: 0 in /erasmusplus_2014-2020_wp/www/wp-content/themes/erasmus/functions/legacy/composer.php on line 393

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /erasmusplus_2014-2020_wp/www/wp-content/themes/erasmus/functions/legacy/composer.php on line 311

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /erasmusplus_2014-2020_wp/www/wp-content/themes/erasmus/functions/legacy/composer.php on line 313

Marta Kęska

email: mkeska@frse.org.pl

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat Medialny