27
lis
2020
Piątki z ECVET: ECVET praktycznie
Data rozpoczęcia:
27 listopada 2020
Miejsce:
Online, Platforma Zoom
Kategoria wydarzenia:
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Opis wydarzenia

27 listopada 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się  pierwsze spotkanie z cyklu „Piątki z ECVET: ECVET – praktycznie”
w formule on-line. Spotkania dedykowane są koordynatorom i nauczycielom ze szkół, które realizują projekty w „zawodowym” komponencie programu Erasmus+ oraz POWER-VET.

Webinarium będzie podzielone na część merytoryczną, którą poprowadzi ekspert ECVET
Pan Wojciech Stęchły oraz część praktyczną, w której swoimi doświadczeniami podzielą
się beneficjenci projektów z sektora edukacji zawodowej.

Cele wydarzenia

Głównym celem spotkań jest wymiana doświadczeń, różnych podejść i zastosowań założeń ECVET podczas realizacji staży zagranicznych, prezentacja dokumentów, materiałów, programów już zrealizowanych staży opartych na założeniach ECVET.

Koordynatorzy wydarzenia

Piotr Głusiec

email: piotr.glusiec@frse.org.pl

tel: 22 46 31 513

Zobacz nadchodzące wydarzenia