Zapraszamy na konferencję

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy zainteresowane instytucje działające w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego na konferencję informacyjną dotyczącą Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. w Warszawie w godz. 10.30-15.00.

W konferencji mogą wziąć udział instytucje, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów mobilności o dobrej jakości i spełniają minimalne wymagania, określone w Zaproszeniu do składania wniosków. Instytucje, które otrzymają Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, czyli tzw. akredytację, będą mogły w kolejnych konkursach wniosków w Akcji 1. w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego aplikować w uproszczonej procedurze.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Na konferencję można zapisać się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego:

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/42d50dab738d536c6dafd96459bb35f7

Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Zespół Kształcenia i szkoleń zawodowych Erasmus+