Musi powstać system efektywnego wydawania unijnych funduszy

Wypracowanie systemu umożliwiającego efektywne wykorzystanie funduszy unijnych na naukę oraz lepsze przygotowanie studentów do rynku pracy zapowiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 stycznia.

Zdaniem minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej, wielu naukowców nie do końca wie, jak pozyskiwać dziś środki finansowe, np. te z budżetu nowego programu Erasmus+, który wystartował na początku tego roku, Horyzont 2020 czy programów regionalnych. Tymczasem pieniądze z UE faktycznie mogą w przyszłości uczynić naszą gospodarkę innowacyjną.

– System informowania naukowców i uczelni trzeba zatem przekształcić w system mentoringu i doradztwa – skomentowała minister i dodała, że resort nauki planuje już wypracowanie systemu do efektywnego wydawania funduszy europejskich, by przynosiły one konkretne efekty.

Kolejnym z priorytetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dostosowanie programów studiów do rynku pracy. – Będziemy dążyli do tego, by uczelnie nie wypuszczały studentów, którzy nie mogą się odnaleźć na rynku pracy – zapowiedziała Kolarska-Bobińska. Stwierdziła również, że do kierunków zamawianych należy włączyć kształcenie kompetencji takich jak np. komunikatywność oraz ulepszyć system studenckich praktyk.

MNiSW planuje także uruchomienie portalu, który zawierałby dane dotyczące wszystkich wyższych uczelni w Polsce. Znalazłyby się w nim różnorodne informacje o szkołach wyższych, co pozwalałoby w przyszłości absolwentom szkół średnich i ich rodzicom ocenić poszczególne placówki.

Obecna na konferencji wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska przypomniała, że według oczekiwań rządu do 2020 r. nakłady na badania i rozwój zwiększą się do 2 proc.

– Chcemy konkurować w Europie i na świecie innowacyjnością, czego nie da się zrobić bez dobrego poziomu wyższych uczelni, dobrego poziomu nauki i bez dobrego połączenia nauki z gospodarką i przedsiębiorstwami – zaznaczyła wicepremier.

W przyszłości ma też powstać system wspierania procesu wdrażania wynalazków, co zapowiedziało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chodzi m.in. o bony na zamawianie kierunków na uczelniach czy wprowadzenie tzw. doktoratów przemysłowych, tak by powstawały one we współpracy z przemysłem.

 

Materiały dla mediów:

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]