Konferencja „Zawodowcy NA START”

Znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej będzie głównym tematem konferencji „Zawodowcy NA START” – wydarzenia, którego inicjatorami są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Wśród uczestników i prelegentów obecni będą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój oświaty, a także współpracę sektora szkolnictwa zawodowego ze światem biznesu i samorządami na szczeblu lokalnym. W panelu dyskusyjnym „Kształcenie zawodowe w Polsce i UE – dlaczego i jakiej odnowy potrzebuje?” weźmie udział dyrektor generalny FRSE Mirosław Marczewski. Udział gości z niektórych państw członkowskich UE i instytucji Unii Europejskiej umożliwi wymianę ciekawych doświadczeń na poziomie międzynarodowym. W szerokim wachlarzu poruszanych tematów znajdują się m.in. system ECVET, program Erasmus+ oraz dokumenty Europass.

Podczas trwania konferencji zostaną zaprezentowane również wyniki analiz przeprowadzonych przez ekspertów oraz instytucje badawcze. W programie konferencji przewidziano także praktyczne warsztaty dla uczestników. „Warsztaty Erasmus+” oraz „Warsztaty Europass” poprowadzą przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Spotkania te to propozycja dla przedstawicieli szkół zawodowych oraz innych podmiotów zajmujących się kształceniem bądź szkoleniem zawodowym. Podczas warsztatu poświęconemu programowi Erasmus+ będzie można poznać założenia i możliwości, jakie oferuje program. Uczestnicy dowiedzą się, kto może z niego skorzystać, jakie działania można realizować i sfinansować w obszarze kształcenia zawodowego. Będzie to również okazja, aby podzielić się pomysłami na działania dotyczące współpracy zagranicznej oraz uzyskać praktyczne porady, w jaki sposób przedstawić je we wnioskach składanych do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Celem „Warsztatów Europass” jest poszerzenie wiedzy na temat zastosowania dokumentów Europass w praktyce. Dzięki tej wiedzy można lepiej zaprezentować własne kompetencje i umiejętności, przez co poszukiwanie pracy nie tylko w kraju ojczystym, ale i za granicą staje się prostsze. Podczas konferencji odbędzie się również prelekcja „System ECVET jako narzędzie rozwoju jakości kształcenia zawodowego”.

Wydarzenie będzie transmitowane on-line na stronach organizatora, współorganizatora i partnerów, a także na portalu społecznościowym Facebook.

Gdzie: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
Podwale Staromiejskie 51/52, Gdańsk

Kiedy: 8 grudnia 2014 r.

Program: https://zawodowcynastart.evenea.pl/strona/?ESID=1899

[custom_button link=”https://zawodowcynastart.evenea.pl/”]Rejestracja[/custom_button]

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]